Heerhugowaard-vmbo-header

Vrij Groen

Bij Vonk in Heerhugowaard kun je, naast het reguliere vmbo, ook kiezen voor Vrij Groen. Kom jij van de vrijeschool en heb je een vmbo-advies? Of spreekt vrijeschoolonderwijs en leren met je hoofd, hart en handen jou aan? Dan is Vrij Groen misschien wel iets voor jou! 

Lees verder

Vrij!

Vrij Groen betekent niet dat je vrij bent om te doen wat je wilt. We bedoelen ermee dat leerlingen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen (in onze groene omgeving). Vrij Groen is geïnspireerd op de visie van Rudolf Steiner. We stemmen onze lessen af op de ontwikkelingsfase van de leerlingen en doen een beroep op hun intellectuele (hoofd), sociale (hart) en creatieve (handen) vermogens. 

Zit je nu al op een vrijeschool? Dan weet je natuurlijk wat vrijeschoolonderwijs is. Het verschil met wat jij gewend bent, is dat wij een reguliere vmbo-school zijn. Onze grondslag is dus niet antroposofisch en daardoor ziet het er bij ons een beetje anders uit. Zo besteden we bijvoorbeeld geen (schoolbrede) aandacht aan de jaarfeesten.

Periode Onderwijs

Het grootste verschil tussen regulier vmbo en Vrij Groen, is het periodeonderwijs. Elke schooldag krijg je een blokuur ‘Periode’. Een periode duurt (ongeveer) 3 lesweken. Tijdens die weken ben je iedere lesdag twee uur bezig met het periodeonderwerp. Zo leer je in korte tijd alle facetten van een onderwerp kennen en daardoor begrijp je de lesstof veel beter. Het onderwerp van de periode wordt bovendien niet zomaar gekozen. De keuze voor de periode stemmen we af op de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Het past dus heel goed bij wat jou op dat moment in je leven bezighoudt.  

Periodeschrift 

Tijdens de periodelessen houd je een periodeschrift bij. Zo’n schrift groeit uit tot je eigen boek/portfolio waarin je niet alleen opschrijft wat je leert. Je verzorgt je schrift netjes en maakt tekeningen bij wat je geschreven hebt. Je gebruikt het periodeschrift als naslagwerk, om uit te leren of even in terug te kijken als dat nodig is. 

Vaklessen

Naast de dagelijkse periodeles, volg je ook de ‘gewone’ vakken. Dat zijn bijvoorbeeld Engels, Nederlands, wiskunde maar ook de beroepsgerichte vakken Groen (bloemschikken, dierverzorging, voeding en plant), handvaardigheid, tekenen en gym. Leerlingen die voor Vrij Groen kiezen, krijgen ook in het tweede leerjaar een lesuur tekenen. 

Leerwegen

De eerste twee leerjaren zit je in een Vrij Groen vmbo-brugklas. Leerlingen van alle vmbo-leerwegen (BB, KB en GL/TL) zitten dus bij elkaar in de klas. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) volg je de leerweg die het beste bij jou past. Binnen Vrij Groen kun je bij ons je diploma behalen voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. Kun en wil je GL/TL doen? Dan kun je die bij ons via de reguliere route behalen. Je kunt er ook voor kiezen om TL te gaan volgen bij de vrijeschool Adriaan Roland Holstschool in Bergen.  

Diploma 

Wat je ook kiest of gaat doen, als je kiest voor Vrij Groen, heb je aan het einde van je middelbare schoolperiode precies hetzelfde diploma als je schoolgenoten die het reguliere vmbo hebben gevolgd. Je kunt daarna dus nog alle kanten op! 

Nieuwe leerweg

Vonk Heerhugowaard is in 2018 gestart met het aanbieden van Vrij Groen. We zijn dus nog volop in ontwikkeling en onze docenten worden regelmatig bijgeschoold. Om ons vrijeschoolonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, hebben wij intern een begeleider vanuit de vrijeschool en werken we samen met de Adriaan Roland Holstschool. 


Aanmelden?

Aanmelden kan via het algemene aanmeldformulier van onze vestiging. De eerste klas Vrij Groen kan van start bij een aanmelding van minimaal 16 leerlingen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden 1 of 2 klassen geformeerd. Mochten er teveel aanmeldingen zijn voor 1 klas, maar te weinig voor 2 klassen dan zijn we helaas genoodzaakt om te gaan loten. Hierbij hebben leerlingen van de vrijeschool basisschool voorrang op een plek binnen Vrij Groen, evenals leerlingen die een broer/zus al hier op school hebben zitten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de onderwijsstroom Vrij Groen? Neem contact op met directeur van de school de heer W. van Reenen: w.vanreenen@clusius.nl.

Informatieavond 2021 terugkijken