Studenten van Vonk mbo hebben hard gewerkt aan projecten om Den Helder in de toekomst woon- en leefbaar te houden

Tientallen studenten van Vonk mbo hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan projecten om Den Helder in de toekomst woon- en leefbaar te houden. Theater de Kampanje vormde het toneel van de eindmanifestatie van deze Kenniswerkplaatsprojecten.

Medio september 2022 werd het startschot gegeven voor tien nieuwe projecten van de Kenniswerkplaats. De projecten zijn een terugkerend programma waarin studenten van het mbo, hbo en voortgezet onderwijs op zoek gaan naar innovatieve, duurzame oplossingen voor de toekomst van Den Helder. De afgelopen maanden waren 170 studenten van 14 opleidingsrichtingen betrokken bij de projecten. Zo hebben studenten Avrin Ismail en Beau Schagen van de Vonk opleiding Zorg en Welzijn zich de afgelopen weken beziggehouden met kwetsbare ouderen in De Schooten. Om de eenzaamheid onder deze doelgroep te verminderen, bedachten zij een leeskring en buurtlunch. “Daar kunnen ouderen gezellig met elkaar lunchen”, licht Beau toe. “Ook hebben we kletspotten gemaakt, zodat ze met elkaar kunnen praten en elkaar beter kunnen leren kennen.”

Ontwerp van marineschip
Naast de studenten waren er ook verschillende docenten aanwezig bij de eindmanifestatie. Jo-Anne Schaaf van Techniek vertelt over een project vanuit de marine. “Onze studenten kregen de opdracht een nieuw voertuig voor de marine te ontwerpen.” Achter de tafel waar het Lego-ontwerp van het marineschip is tentoongesteld, vertelt Schaaf dat de studenten een heel proces doormaken met de Kenniswerkplaatsprojecten. “Eerst praten ze met de klant en op basis van dat gesprek maken ze een concept. Daarna gaan de studenten weer in gesprek en uiteindelijk ontstaat een definitief ontwerp.”

Ook de studenten van de opleiding Mechatronica bij Vonk kregen een technische opdracht. Zij hebben de voorbije weken gewerkt aan een oplossing voor de slechte waterkwaliteit in de vijver bij De Schooten. In de zomer ontstaat daar namelijk wel eens blauwalg. “Dieren gaan daardoor dood, en ook mensen kunnen er ziek van worden”, vertelt Max Vink student van Vonk, die samen met zijn medestudenten een maquette ontwierp van de vijver. “Wij hebben een oplossing bedacht, zodat er meer zuurstof en circulatie in het water ontstaat.”

De regio als klaslokaal
Voor Henriette Weerstand van Vonk betekent de samenwerking met onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid een win-winsituatie voor alle partijen. “Inwoners krijgen hun stem terug, studenten vinden het geweldig om zich over maatschappelijke problemen te buigen en via de betrokkenheid van Pro-bedrijven bij de projecten worden ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd en gestimuleerd. Verder zijn zowel studenten als docenten buiten de school aan de slag, waardoor zij kennismaken met de (stand van de) actuele arbeidsmarkt. Want die is voortdurend in beweging. Zo helpt de kenniswerkplaatsmethodiek het onderwijs om aangesloten te blijven.”

‘Heel mooi project’
Wethouder Petra Bais spreekt van een ‘heel mooi project’. “Wat is het mooi om te zien dat we het aandurven met jongeren na te denken over de uitdagingen die er zijn in Den Helder. Het feit dat de studenten mee mogen denken aan oplossingen is natuurlijk fantastisch.”

Vliegwiel
Ook de vertegenwoordigers vanuit de gemeente zijn zeer te spreken over de initiatieven. Gebiedsregisseur Simon Broersma ziet in de kenniswerkplaatsen een geweldige tool om studenten en professionals samen te brengen. “Het onderzoek levert mooie adviesrapporten op, waar onze inwoners echt wat aan hebben. De uitdaging is nu: hoe gaan wij dit als gemeente oppakken? Ik hoop dat we door mensen met elkaar in contact te brengen een mooi vliegwieleffect kunnen creëren.”