groene achtergrond

GroenSprint

Op onze school bieden we niet alleen regulier vmbo aan, maar ook GroenSprint. Dit is een leerlijn binnen Vonk Hoorn voor denkende doeners. Heb jij minimaal  gl-/tl- of havo- advies gekregen? Kun je goed leren, maar wil je ook graag aan de slag in de praktijk? Dan is GroenSprint iets voor jou!

Lees verder

Klaar in zes jaar

Leerlingen binnen de GroenSprint halen in zes jaar tijd een vmbo-diploma op gl-niveau én een mbo niveau 4-diploma. In de eerste drie jaar ben je bezig met je vmbo-diploma. Leerjaar 4 is een combinatiejaar: Je sluit de laatste vakken van het vmbo af en maakt een begin met je mbo-opleiding. De laatste twee schooljaren staan volledig in het teken van de mbo-opleiding Manager Groene Detailhandel. Als je ook dat diploma hebt behaald, ben je klaar voor een hbo-studie of werk. 

Hoe ziet de leerroute eruit?

Je krijgt dezelfde lesstof en examens als de leerlingen die de reguliere gemengde leerweg doen. Binnen de GroenSprint krijg je de lesstof alleen versneld aangeboden en wordt er minder tijd besteed aan herhaling. Dat betekent dat je goed moet leren plannen & organiseren. Daar helpen we je uiteraard bij. Daarnaast besteden we in het eerste leerjaar ook extra aandacht aan samenwerken & overleggen, leren leren, presenteren en zelfstandigheid. 

​Twee keer per jaar organiseren we een expeditieweek. Tijdens de expeditieweken maak je voor het eerst kennis met het werkveld waarin je later zou kunnen werken. Ook organiseren we leuke excursies en workshops gedurende deze weken. 

  • Je eigen coach: Iedere leerling heeft een vaste coach waarmee iedere week de persoonlijke doelen, ontwikkelingen en de gebeurtenissen van de afgelopen week worden besproken. ​Daarnaast zijn er aparte lob-lessen. LOB staat voor loopbaanoriëntatie en - begeleiding. Tijdens lob krijg je inzicht in hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Je ontdekt tijdens lob waar je goed in bent en wat goed bij je past. Dat maakt de keuze voor een vervolgopleiding na de GroensSprint makkelijker en de kans op een succesvolle loopbaan groter. 
  • ​Projecturen: Iedere week staan er 4 projecturen in je rooster. Dat betekent dat je gedurende de eerste 4 jaar één dagdeel per week aan projecten werkt. Ook de andere GroenSprintklassen werken op datzelfde moment aan hun project. Tijdens de projecturen werk je zelfstandig en in groepjes. De projecturen hebben een link met de praktijkvakken. Tijdens de projecturen is veel tijd en ruimte voor het werken aan praktische vaardigheden. Het doel van de GroenSprint is immers dat je ook veel dingen gaat doen. 
  • Je coach is tijdens deze uren aanwezig om je te ondersteunen, te helpen met plannen en organiseren en je kunt tijdens deze uren individueel met je coach in gesprek over je leerdoelen.
  • ​Onderwijs: De lessen binnen de GroenSprint zijn afwisselend. Er is veel aandacht voor samenwerken en plannen en organiseren. Om te kunnen versnellen moeten leerlingen goed zelfstandig kunnen werken en zal er naast het werken op school huiswerk moeten worden gemaakt. 
  • ​Examen in alle vakken: Alle leerlingen binnen de GroenSprint doen examen in alle avo-vakken die we aanbieden in het 3e en 4e leerjaar. In het 3e leerjaar worden de vakken Wiskunde, Biologie, Nask en Economie afgesloten met een centraal examen. In het 4e jaar ronden de leerlingen het vmbo af en maken zij examens voor de vakken Engels, Nederlands en Duits. Daarnaast doen de leerlingen in het 3e jaar een praktijkexamen (het CSPE). Alle leerlingen uit de GroenSprint ontvangen het vmbo-diploma van de gemengde leerweg. Daarnaast kunnen we, indien een leerling voldoet aan de slaag- en zakregeling van de theoretische leerweg, ook een tl-diploma aanvragen.

Mbo-diploma Manager Groene Detailhandel​

Met GroenSprint behaal je het mbo-diploma (niveau 4) voor onze opleiding Manager Groene Detailhandel. Met dit diploma kun je doorstromen naar een groene hbo-opleiding, maar ook de keuze voor een andere hbo-opleiding ligt open. Tevens ben je breed opgeleid voor allerlei commerciële functies in het bedrijfsleven.