Onderwijsstad Schagen

Onderwijsstad Schagen

Onderwijsstad Schagen is een samenwerkingsinitiatief van Regius College vmbo (Pontis) en Vonk vmbo/mbo. In najaar 2022 is vastgesteld dat verschillende initiatieven meer in gezamenlijkheid uitgewerkt dienen te worden, om het effect van samenwerking in Schagen te vergroten. 

Ondertekening Onderwijsstad Schagen Vonk en Regius

Waarom Onderwijsstad Schagen? 
Onderwijsstad Schagen inspireert jongeren te kiezen voor onderwijs en werken in Schagen. Het versterkt en verbreedt het onderwijs, prikkelt mogelijkheden voor bij-, her- en omscholing in eigen regio, versterkt innovatiekracht en stimuleert loopbaanperspectieven.

Krachten bundelen, verbinden, motiveren, stimuleren, innoveren. Dat is wat wij met Onderwijsstad Schagen proberen te bewerkstelligen samen met onderwijsinstellingen, (bedrijfs)opleidingen, lokale bedrijven, overheden en andere organisaties. Doel is om uiteindelijk meer leerlingen/studenten in de regio te enthousiasmeren om onderwijs te volgen in Schagen (krimp tegengaan). Een loopbaan in deze regio is namelijk essentieel voor de verdere (economische) ontwikkeling in het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio Schagen.

Onderwijsstad Schagen staat voor verbinding. Aan de hand van gerichte actielijnen wordt de samenwerking gestimuleerd, het bestaande onderwijs betrokken en mogelijke nieuwe initiatieven  aangemoedigd om zich te ontwikkelen en in Schagen te vestigen. Alles om als onderwijsorganisaties een krachtige verbinder in de regio Schagen te zijn.

Onderwijsstad Schagen zorgt er onder meer voor dat het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar zijn afgestemd, om de mismatch in het onderwijs (verkeerde keuzes van leerlingen/studenten) tegen te gaan. Ook bieden wij partners de kans vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Onderwijsstad Schagen staat voor de doorlopende leerlijnen (van PO tot MBO); leven lang ontwikkelen (LLO) leren en werken in de regio Schagen. Thuis nabij onderwijs!

 

De inhoudelijke koppeling met de subsidie leerlingendaling in het VO

Het initiatief sluit aan bij de doelstellingen van de aanpak van de leerlingendaling in het VO voor Schagen binnen de regio Kop van Noord Holland, waarvoor incidentele middelen zijn toegekend. Die middelen zijn deels beschikbaar gesteld om in tijden van krimp en mogelijke leerlingendaling op de langere termijn, middels regionale samenwerking aantrekkelijk aanbod te blijven aanbieden aan de leerlingen/studenten uit Schagen. 
Voor de regio Kop van Noord Holland hebben samenwerkende schoolbesturen een plan van aanpak opgesteld om in de periode 2022-2025 de VO-onderwijsvoorzieningen verder te ontwikkelen, zodat goed, aantrekkelijk en thuisnabij onderwijs mogelijk is. Met keuzeruimte binnen het beschikbaar volume, waarbij faciliteiten efficiƫnt en effectief worden benut, passend bij de behoeften van de leerlingen/studenten en ouders in de regio.

officele start

Oktober 2023
Helma van der Hoorn en Anne Hoekstra, bestuurders van Vonk en Pontis onderwijsgroep, zorgden met hun handtekening voor de officiƫle start van het project Onderwijsstad Schagen. Links van hen: Edwin Siemons, directeur Regius College vmbo en Rob Jaspers, contactpersoon Onderwijsstad Schagen Regius College. Rechts: Miriam Coevert, directeur Onderwijs Vonk en Hans Visser, projectleider Onderwijsstad Schagen.