Opening kruidentuin studenten Fort K'IJK

Projecten

Als Vonk zijn we maatschappelijk betrokken. Samen met verschillende partners zijn we actief betrokken bij verschillende projecten. Dit doen we in samenwerking met andere onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsorganisaties. Zo brengen we het onderwijs en het bedrijfsleven samen en kunnen we van elkaar leren en blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Binnen de projecten ontstaat er zo een hecht netwerk. Dit zorgt ervoor dat we gezamenlijk maatschappelijke doelstellingen kunnen behalen. 

Op deze pagina vind je projecten waar wij als Vonk zoal bij betrokken zijn.

Green Deal natuurinclusieve landbouw

Biodivers Perspectief

Het programma Biodivers Perspectief creëert een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. In dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen worden gezamenlijk stappen gezet naar een natuurinclusieve landbouw en biodiverse leefomgeving. 

 

NH Food

NH Food

Er zijn meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In het project NH Food wordt invulling gegeven aan deze opgave. NH Food is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling. Het biedt bedrijven een unieke mogelijkheid om samen met onderwijsinstellingen en kennisinstituten te werken aan agrifood-gerelateerde innovaties.