Inburgeren Nederlands leren NT2

Educatie

Bij Educatie helpen we om de Nederlandse taal (beter) te beheersen. Om goed of beter te kunnen lezen, schrijven en rekenen. We bieden ook inburgeringstrajecten aan en Nederlandse taal voor anderstaligen. Onze trajecten zijn altijd op maat, passend bij wat jij nodig hebt.

Lees verder
Nederlandse leren schrijven NT1 en NT2

Nederlandse taal – beter Nederlands leren

Leer (beter) Nederlands

Alles begint met taal: dingen begrijpen, voorlezen aan kinderen of kleinkinderen, zaken zelfstandig regelen en contact hebben met anderen.

Inburgering en taalonderwijs Vonk

Nederlandse taal – if Dutch is not your own language

Nederlandse les – als Nederlands de tweede taal is
Is Nederlands niet jouw eigen taal? Wil je beter leren Nederlands spreken, verstaan, lezen en schrijven en meer Nederlandse woorden kennen? Dan kun je bij ons een taalcursus volgen.

Inburgeren Nederlands leren NT2 Vonk onderwijs

Inburgeren

Je leert in de cursus de Nederlandse taal beter verstaan, lezen, spreken en schrijven. Ook leer je over de manier waarop we in Nederland wonen met elkaar. Je krijgt een goede training voor het landelijke examen. Het examen bestaat uit zes delen: schrijven, spreken, luisteren, lezen, kennis van Nederland (de maatschappij) en werk (arbeidsmarkt).