Inburgeren Nederlands leren NT2

Educatie

Bij Educatie helpen we om de Nederlandse taal (beter) te beheersen. Om goed of beter te kunnen lezen, schrijven en rekenen. We bieden ook inburgeringstrajecten aan en Nederlandse taal voor anderstaligen. Onze trajecten zijn altijd op maat, passend bij wat jij nodig hebt.

Opleidingsoverzicht

Inburgering en taalonderwijs Vonk

Nederlandse taal – beter Nederlands leren (NT1)

Nederlandse les – als Nederlands je moedertaal is. Kun je goed Nederlands spreken en begrijpen, maar je wilt:

  • Beter leren lezen of voorlezen
  • Zelf formulieren in kunnen vullen of werken op de computer
  • Beter leren schrijven of rekenen
Taaldorp

Nederlandse taal – als Nederlands de tweede taal is (NT2)

Is Nederlands niet jouw eigen taal? Wil je beter leren Nederlands spreken, verstaan, lezen en schrijven en meer Nederlandse woorden kennen? Dan kun je bij ons een taalcursus volgen. 

Inburgeren Nederlands leren NT2

Inburgering

Inburgering via Vonk helpt mensen om de Nederlandse taal beter te verstaan en te kunnen lezen, spreken en schrijven. Je wordt goed voorbereid op het behalen van het inburgeringsexamen of staatsexamen.

Nederlandse leren schrijven NT1 en NT2

Taal op de werkvloer

Als werkgever wil je het beste voor jouw medewerkers. Kennis en gebruik van de Nederlandse taal is voor elke medewerker van belang. Heb je medewerkers die ondersteuning kunnen gebruiken bij de Nederlandse taal? Vonk kan hiervoor (op maat) een traject aanbieden.