Practoraat Zorgtechnologie Vonk

Practoraten

Het practoraat is een werkvorm waarbij docent-onderzoekers en specialisten samenwerken om praktijkonderzoek te doen.

Bekijk onze practoraten
Practoraat voor innovatie zorgtechnologie

Practoraat zorgtechnologie

Het practoraat Zorgtechnologie is een samenwerkingsverband tussen Vonk en zorgorganisatie Omring. Het practoraat is een werkvorm waarbij docent-onderzoekers en specialisten samenwerken om praktijkonderzoek te doen. Specifiek de inzet van zorgtechnologie, draagt bij aan toekomstbestendige ouderenzorg én innovatie in het onderwijs en de beroepspraktijk.

Practoraat voedsel

Practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen

Het practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen is een samenwerking tussen Vonk en Yuverta. In het practoraat onderzoeken docenten, het werkveld en studenten hoe we de voedselketen kunnen verduurzamen.

Over Vonk

Practoraten

Binnen Vonk zijn er meerdere practoraten.

Binnenkort kunt u deze hier bekijken.