Expeditie 2024 - 2028

Centraal staat dat we met ons onderwijs mensen voorbereiden en helpen hun plek te vinden in de maatschappij. We bieden daarvoor de uitrusting die nodig is. We laten jongeren en volwassenen ontdekken wie ze zijn. Door te leren, experimenteren en ontdekken. Dichtbij de praktijk en passend bij iemands ambities, talenten en situatie. We stimuleren leren in elke fase van het leven. Een diploma behalen is niet het einddoel, maar juist een leven lang ontwikkelen. We zorgen voor onderwijs dat voor iedereen passend is. Ook voor diegene voor wie (de weg naar) leren minder vanzelfsprekend is. 

Op weg naar het onderwijs van de toekomst – expeditie Vonk 

Met het onderwijs bewegen we ons in een wereld die veel uitdagingen geeft. We hebben de opdracht om toekomstbestendig te worden, om klaar te zijn voor alle veranderingen die op ons af komen. Op dat punt zijn we nu nog niet. We moeten als Vonk dan ook een transitie ondergaan. Door samen met onderwijsorganisaties, bedrijfsleven en overheid toe te werken naar de verandering die nodig is in mindset en structuren in het onderwijs. 

Klik op de knop hieronder en ga mee op expeditie:

Vonk expeditiegids

In de vorm van een expeditie geven we voor de komende jaren onze visie vorm op de invulling van onze maatschappelijke opdracht en de rol die we innemen bij het vernieuwen van het onderwijs in een veranderende samenleving. We richten ons voor nu op de periode 2024 tot 2028. Net als bij een echte expeditie, realiseren we ons tegelijk dat we ons continu aan zullen moeten passen, nieuwe inzichten op ons pad komen en niet altijd weten hoeveel tijd een bepaald proces gaat kosten. De genoemde periode is dan ook niet in beton gegoten. Wel is zeker dat we alles op alles gaan zetten om de beweging op gang te brengen naar het onderwijs van de toekomst.

Groepje expeditiegids Vonk

Waarom op expeditie? 

Vonk staat midden in de samenleving. Wij willen onze leerlingen, studenten en cursisten zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst, om een betekenisvol leven op te bouwen en bij te dragen aan de wereld van vandaag én morgen. De wereld om ons heen verandert continu. Thema’s als technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, duurzaamheid en een toekomstbestendige arbeidsmarkt vragen steeds meer aandacht. Ontwikkelingen die in volle gang zijn, op ons afkomen en ons onderwijs in de kern raken. Met ons onderwijs is het nodig om mee te bewegen met wat de wereld van ons vraagt en nodig heeft. Juist op dat punt schuurt het, want met het huidige onderwijssysteem lukt dat niet meer. Dat vraagt om vernieuwing en flexibiliteit. Daarvoor is ruimte nodig om onszelf te ontwikkelen. 

Hoofdprogramma Samenwerken Vonk expeditiegids
Ruimte voor ontwikkeling

Op deze expeditie maken we ruimte vrij en zoeken we ruimte op om te kunnen ontwikkelen. Dat doen we voor ons onderwijs, onze leerlingen, studenten, cursisten, de omgeving en Vonk als organisatie. Met een open vizier. Alleen zo kunnen we ons openstellen om traditionele onderwijsmethoden te doorbreken en nieuwe paden te verkennen om als Vonk goed onderwijs blijven bieden. Onderwijs dat past bij de arbeidsmarkt, tijdsgeest, leerlingen, studenten en cursisten van nu.