Onze raden

Samen met anderen geven we vorm en inhoud aan ons onderwijs. Onze verschillende raden zijn hierin voor ons een belangrijke partner.

Raad van toezicht  

De raad van toezicht is het wettelijk toezichthoudend orgaan van Vonk. De raad ziet erop toe dat het college van bestuur van Vonk zijn werk goed doet, dat geldzaken op orde zijn en we doen wat we zeggen. De raad van toezicht benoemt en beoordeelt de leden van het bestuur, heeft een adviesrol richting het bestuur, kan voor hen een klankbord zijn en moet bepaalde besluiten van het bestuur goedkeuren.  

Ontmoet onze raad van toezicht

Leerlingenraad

Elke vmbo-vestiging van Vonk heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de school. Zij praten namens leerlingen op school over de sfeer en kwaliteit van het onderwijs. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.

Studentenraad

De studentenraad is een medezeggenschapsorgaan voor en door studenten. De studentenraad praat met studenten over zaken die spelen en die zij belangrijk met betrekking hun opleiding en Vonk.  De belangrijkste taken van de studentenraad zijn het geven van advies  aan de school wanneer het gaat om zaken die gevolgen hebben voor de student, het instemmen met en het geven van een mening op het beleid en de begroting van de school. 

Ouderraad

Elke vmbo-vestiging van Vonk heeft een ouderraad. Ouders van leerlingen hebben hier de mogelijkheid om signalen en ideeën te delen met het management van de school. Op deze manier kunnen ouders de belangen van de leerlingen onder de aandacht brengen van de schoolleiding. Zij praten namens alle ouders en leveren een bijdrage aan de gang van zaken op school.

Bekijk meer informatie over de ouderraad

Sector adviesraden en bedrijfsadviescommissies

Elke opleidingsrichting van Vonk heeft zijn eigen Sector Adviesraad (SAR) of bedrijfsadviescommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Op deze manier blijft het bedrijfsleven op de hoogte van de ontwikkelingen bij Vonk en wij op de hoogte van de ontwikkelingen van de sector.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit een aantal mensen die werken bij Vonk. Zij  komen op voor de gezamenlijke belangen van alle medewerkers van Vonk en overleggen met het college van bestuur namens alle medewerkers over het organisatiebeleid en de personeelsbelangen.