Inloggen Vonk portalen

Inloggen digitale omgeving Mijn.Clusius

Leerlingen, studenten en medewerkers   

 

Ouders/verzorgers portaal

Op het ouderportaal kun je inzicht krijgen in de schoolgegevens van jouw kind(eren). Zoals de resultaten (cijfers) en het rooster. Inloggen kan met de gegevens die je via de e-mail hebt ontvangen. Je kunt hieronder de keuze maken om naar het ouderportaal te gaan of om de korte instructie of de handleiding te downloaden. 

Ouders/verzorgers
 

Let op: Niet elke vestiging heeft zich aangesloten bij dit ouderportaal. Je kunt hier dus alleen gebruik van maken als je een mail heeft ontvangen met inloggegevens en uitleg van de directeur van de betreffende vestiging.