Over ons

Over Vonk

Sinds 1 augustus 2022 zijn we Vonk, dé beroepsopleider van Noord-Holland Noord. 
Bij Vonk inspireren en stimuleren we elkaar en zetten we in op het ontdekken van ieders leer- en werkplezier. Met ons vmbo, mbo, vavo, educatie, cursussen en bedrijfsopleidingen bieden we een inspirerende leeromgeving met tal van mogelijkheden. 

Onze missie
Vonk staat als beroepsgerichte onderwijsorganisatie middenin de samenleving en is sterk verankerd in Noord-Holland. Samen met de wereld om ons heen maken we verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ons onderwijs is inspirerend, eigentijds en toegankelijk voor iedereen die dat wil of nodig heeft. Om zo een betekenisvol leven op te kunnen bouwen en bij te dragen aan de wereld van vandaag en morgen. Vonk biedt een veilige basis waar onze leerlingen, studenten en cursisten zich welkom voelen en altijd terug kunnen én willen komen om te blijven ontwikkelen.

Onze visie 
Wij zijn er voor denkers die doen en doeners die durven. We geven jongeren en volwassenen de ruimte om te blijven ontdekken wat ze in zich hebben. Om te leren en ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie. Want mensen zijn nooit te oud om te leren. 

Met ons kleinschalige onderwijs hebben we aandacht voor onze studenten, leerlingen en cursisten en wat zij nodig hebben. In samenwerking met bedrijven en organisaties in de regio zorgen wij voor eigentijds en gevarieerd onderwijs. Altijd met een praktische insteek en een theoretische basis, aansluitend op wat de arbeidsmarkt en regio nu en in de toekomst nodig hebben. Zo nemen wij verantwoordelijkheid en zijn wij betekenisvol voor mens en maatschappij, onze regio en de arbeidsmarkt. 

Onze visie is het fundament voor ons onderwijs, ondersteuning en werkgeverschap. We zorgen voor continue verbinding tussen de onderwijsteams, ondersteunende teams en de buitenwereld. Met enthousiasme, daadkracht en plezier zetten we ons samen in om het onderwijs ruimte te geven om te groeien. We blijven ontdekken wat nodig en passend is voor onze leerlingen, studenten, cursisten, collega’s en de omgeving. We werken blijvend aan de ontwikkeling van ons onderwijs, onze collega’s en Vonk als organisatie. 


Samenwerkingen

Samen met onze regionale partners en het bedrijfsleven geven we vorm en inhoud aan ons onderwijs. We participeren daarom in vele samenwerkingsverbanden, onderhouden goede relaties met onze regionale partners en werken nauw samen met het bedrijfsleven. Dat doen we lokaal, regionaal en provinciaal. We vinden het van grote meerwaarde dat leerlingen, studenten en cursisten, naast de benodigde theorie, vooral kennismaken en leren in en van de praktijk. Zo blijven we aansluiten op de actuele en toekomstige beroepspraktijk en van meerwaarde voor de regio.

Lees meer