Samenwerkingen

Samen met onze regionale partners en het bedrijfsleven geven we vorm en inhoud aan ons onderwijs. We participeren daarom in vele samenwerkingsverbanden, onderhouden goede relaties met onze regionale partners en werken nauw samen met het bedrijfsleven. Dat doen we lokaal, regionaal en provinciaal. We vinden het van grote meerwaarde dat leerlingen, studenten en cursisten, naast de benodigde theorie, vooral kennismaken en leren in en van de praktijk. Zo blijven we aansluiten op de actuele en toekomstige beroepspraktijk en van meerwaarde voor de regio.


Onderwijsstad Schagen

Onderwijsstad Schagen inspireert jongeren te kiezen voor onderwijs en werken in Schagen. Het versterkt en verbreedt het onderwijs, prikkelt mogelijkheden voor bij-, her- en omscholing in eigen regio, versterkt innovatiekracht en stimuleert loopbaanperspectieven.