groene achtergrond

Gezonde schoolkantine

We leven in een wereld van overdaad. Juist daarom is het zo belangrijk dat jongeren leren dat gezond eten de normaalste zaak van de wereld is. Veel scholen willen ook graag een gezond kantine-aanbod, met behoud van een zekere keuzevrijheid. Ook al omdat veel ouders graag zien dat de school op de gezondheid van hun leerlingen let. Maar ook leerlingen zelf willen niet de hele dag worden verleid.

De Gezonde Schoolkantine staat ook op de politieke agenda. De Tweede Kamer heeft in 2009 de Motie Vendrik aangenomen. In die motie stelde de overheid zichzelf ten doel 100% gezonde kantines in 2015. De Motie Dijkstra verzocht in 2015 de regering het programma te blijven financieren. Momenteel is de motie Wolbert van kracht. Deze stelt 100% gezonde schoolkantines in 2017. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het aanbod.

Visie
Onze school heeft planmatig en structureel educatie over gezonde voeding en duurzaam voedsel. Wij vinden het belangrijk dat onze school een omgeving is waar gezond eten en drinken gemakkelijk en vanzelfsprekend is.

De school is een veilige plek en moet bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen. Wij zijn een rookvrije school waarin leerlingen en personeel betrokken zijn in het handhaven van een sociale, veilige en gezonde omgeving.

Naast gezondheid willen we ook een duurzame omgeving met veel groen en weinig zwerfafval en waar aandacht is voor afvalscheiding.

Onze leerkrachten en MT stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld tijdens activiteiten binnen de school.

Ouders maken we er regelmatig attent op ons gezond eten- en drinken beleid en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. Wij vragen ouders vanuit de thuissituatie ook aandacht te hebben hiervoor.

Gezondheidsbevordering en –preventie worden aangepakt in een breder perspectief. We hebben een integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een goede educatie over gezonde en duurzame voeding, een gezond en veilig schoolklimaat en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met leerlingen, de ouders, het schoolteam en het management.

Beleid
Educatie:
Bij verschillende vakken (biologie, mens en leven, voeding en lichamelijke opvoeding) komt het onderwerp en het belang van gezonde voeding structureel aan bod. Tijdens onze lessen Voeding (onderbouw) en het keuzevak ‘Voeding, hoe maak je het?’ (profiel Groen) wordt er veel aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding en wordt er gebruik gemaakt van zoveel mogelijk verse producten. Indien voorradig uit eigen tuin. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de “Schijf van Vijf” van het voedingscentrum. Tevens draaien alle tweedejaars leerlingen mee in het project ‘IRun2BFit’; dit is een leefstijl programma gericht op je lijf, je voeding en je gezondheid. Dit wordt afgesloten met een 5km loop waar alle leerlingen (en zoveel mogelijk ouders) hun prestatie neerzetten op fysiek- en mentaal gebied.

Omgeving:
Naast roken zijn ook energydranken op school niet toegestaan (zie hiervoor het convenant “Veiligheid in en om School (VIOS)” in onze schoolgids). Tevens is de inrichting van onze automaten afgestemd volgens de eisen van het Voedingscentrum, de Richtlijn Gezondere Kantines. Bij het invoeren van nieuwe producten wordt het aanbod gecheckt via de site van het Voedingscentrum of deze producten voldoen aan betere-keuzecriteria. Elk jaar voeren we de Kantinescan uit om te zien of het aanbod nog voldoet aan deze richtlijnen/de Richtlijnen Gezondere Kantines.

  • Ons schoolgebouw en schoolplein zijn rookvrije zones en gebruik of bezit is niet toegestaan.
  • Op school is een watertappunt aanwezig voor het vullen van de waterflesjes; tevens hebben we ook een buitenwatertappunt van het PWN voor de school.
  • Ouders worden op de hoogte gehouden van het beleid omtrent eten en drinken op school, via onze nieuwsbrieven, ouderinformatie-avonden en via de Ouderraad.

Signalering:

  • Wij hebben op school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Ons ZAT-team heeft regelmatig overleg met onze vaste jeugdverpleegkundige vanuit de GGZ.
  • Vonk houdt zich ook bezig met gezond bewegen. door middel van het project IRun2BFit, deelname aan Olympic Moves, diverse sportdagen, regionale toernooien en de 10 lesuren per leerling.

Duurzaamheid:

Naast aandacht voor gezondheid wordt er ook aandacht besteed aan duurzaamheid. Onze schoolomgeving heeft veel groen (eigen schooltuin), doet aan afvalscheiding van papier, glas, PMD en GFT. Hiervoor zijn wij o.a. in het bezit van de groene vlag, het internationaal keurmerk EcoSchools.