Nieuws Biodivers Perspectief

Biodivers Perspectief nieuws

Het laatste nieuws

Bezoek Biodivers Perspectief Appelman Vegetables

Bedrijfsbezoek Appelman Vegetables: Techniek, bodem en biodiversiteit

Docenten Auke de Boer en Simon Blaauboer van de mbo-opleiding Groen Grond en Infra (niveau 2) van Vonk uit Schagen brachten met hun studenten een bedrijfsbezoek aan het demoleerbedrijf van Vollegrondsgroente.net. Op het bedrijf Appelman Vegetables gaven Peter Appelman en Bas Slagter (bodemcoach) een praktijkles over goed bodembeheer door het voeden én het goed bewerken van de bodem. Lees verder.

Header masterclass Bodem Biodivers Perspectief

Terugblik op masterclass Bodem: ''Vitale bodem beter voor plant, dier én mens''

De eerste masterclass georganiseerd vanuit Biodivers Perspectief vond op 3 februari plaats met als onderwerp 'Vitale bodem'. Getracht werd om alle sectoren hierin te betrekken, want zoals Theo Mulder van Mulder Agro het verwoordde: voor iedereen zijn de bodem en het bodemleven van het grootste belang. Daarbij benadrukte hij de relatie tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens. Lees verder.

Bodembattle

BodemBattle NAJK zet studenten op scherp

Als laatste van alle scholen en/of studieclubs speelden studenten van de mbo-opleiding Plantenteelt, van Vonk in Hoorn, de BodemBattle van NAJK. Vertegenwoordigers van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt trokken hiermee twee jaar door het land om op een andere wijze leerstof op gebied van bodembeheer (bodemsamenstelling, -leven, -verdichting, -bewerking, enzovoort) te behandelen. Lees verder.

SLO-project Veeteelt

SLO-project Veeteelt in teken van natuurinclusieve landbouw

De opleiding veeteelt van Vonk heeft onder leiding van onder anderen Sijbren Mulder (docent mbo Veehouderij) al meerdere jaren ervaring met SLO-projecten (Samen Leren Onderzoeken) waarbij hbo- en mbo-studenten samen optrekken. Dit jaar staan de opdrachten in het teken van natuurinclusieve landbouw. Een zestal Texelse ondernemers heeft vraagstukken ingediend en negentien studenten gaan hier vanaf 24 november mee aan de slag. Lees verder. 

Foto artikel organische stof meten en voorspellen

Artikel Koolstoftool verschenen in vakbladen v/d Grond

Onlangs is er in twee edities van v/d Grond een artikel verschenen over de Koolstoftool. Het artikel gaat over het meten en voorspellen van organische stof. Zo is er onder andere aandacht voor de workshop van het programma Biodivers Perspectief over de Koolstoftool. Bekijk de publicatie van het artikel.

Foto bij artikel Duurzame Bloemkool

Artikel werkbezoek project Duurzame Boemkool in vakblad v/d Grond

Onlangs is er een artikel in v/d Grond verschenen over een werkbezoek aan het Duurzaam Bloemkool R&D project. V/d Grond is een kwartaalblad voor kool-, lof-, sla- en preiltelers. Het werkbezoek vond begin september plaats bij bloemkoolteler Wim Reus in Hem. Bekijk de publicatie van het artikel.

Betrek jongeren bij verduurzaming bollenteelt
Belang van betrokkenheid onderwijs bij verduurzaming bollenteelt groot

De bollenteeltsector maakt zich zorgen over beperkte beschikbaarheid van chemische middelen en het verlies van meststoffen. Eén van de oplossingen wordt gezocht in een strategie waarbij telers gebruik maken van natuurlijke principes en groene middelen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor onderwijsinstellingen als het gaat om verdere verduurzaming van de bloembollenteelt en precisielandbouw. Lees verder

Werkbezoek project Duurzame bloemkool
Op werkbezoek bij Duurzaam Bloemkool R&D project

Een werkbezoek over het project Duurzame Bloemkool vond begin september plaats bij bloemkoolteler Wim Reus in Hem. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere gedeputeerde Ilse Zaal geïnformeerd over dit unieke project waar de effecten van het niet onderwerken van vaste strorijke mest op kleigrond worden onderzocht. Het direct onderwerken1 van mest is momenteel verplicht, maar niet onderwerken zou voordelen kunnen hebben. Lees verder. 

Bovengronds uitrijden van vaste mest

Bovengronds uitrijden van vaste mest

"Als de vaste mest op het land blijft liggen in plaats van de mest onder te werken, dan ontstaat er een betere interactie tussen lucht, organische stof en bodem. Dat zou moeten leiden tot toename van de organische stof in de bodem en een gunstig effect op het bodemleven. En dit zal leiden tot een betere weidevogelstand."

"Er wordt een chemische oorlog gevoerd in de bodem". Lees verder.

Organische stof meten en voorspellen met de koolstof tool

Organische stof meten en voorspellen met de koolstoftool

Studenten van Aeres Hogeschool hebben de tool onlangs getest bij een aantal vollegrondsgroentebedrijven en toegelicht in een workshop, als onderdeel van het programma Biodivers Perspectief. Ze zijn bij de telers op bezoek geweest en hebben gegevens opgehaald om de berekeningen te kunnen maken. De deelnemende telers en studenten hebben geconstateerd dat Praktijktool BodemCoolstof nog wel een flink aantal aanpassingen nodig heeft om te kunnen functioneren voor de vollegrondsgroenteteelt. Lees verder.

Studenten bollenteelt Vonk

Het vervangen van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt heeft tijd nodig

De studenten Plantenteelt, richting bloembollen, van Vonk in Hoorn oriënteren zich op een toekomst waarin minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Om meer te begrijpen van het complex aan factoren dat invloed heeft op de groei en weerbaarheid van gewassen bezochten ze M.C. Zonneveld BV, lid van NLG-Holland. Bij het Expertise Centrum Bloembollenteelt kregen ze inzicht in proeven die met vervangende, zowel chemische als natuurlijke, middelen worden genomen. Lees verder.

Kruidentuin Fort K'IJK studenten Vonk

Studenten Vonk creëren kruidentuin bij Fort K'IJK

Dankzij studenten van Vonk uit Hoorn ontstaat een inheemse bloemen- en kruidentuin bij Fort K’IJK in Uitgeest. Op donderdag 12 mei openden de studenten de K'ijktuin. De studenten zijn dolenthousiast over de nieuwe praktijkleerplek van hun opleiding. En als alle planten goed gaan groeien, dan kunnen theeliefhebbers na de oogst het bijzondere mengsel komen proeven. Dat vraagt nog wel even geduld. Lees verder.

Binnenkort vind je op deze pagina ook het eerder verschenen Biodivers Perspectief nieuws.
Tot die tijd kun je de oudere nieuwsberichten terugvinden binnen de oude website, toen Vonk nog Clusius was. Dit kan enkel via deze link.