Schoolveiligheidsconvenant vernieuwd – samenwerking gemeente, politie en scholen versterkt

Dinsdag 24 januari tekende de gemeente Schagen, het Regius College, het Molenduin, Vonk en de politie het vernieuwde schoolveiligheidsconvenant ‘Veilig in en om school’.

Dit convenant is een samenwerking tussen scholen, politie en de gemeente en heeft als doel het behouden van een veilig klimaat in en om de school. Daarbij gaat het om veiligheid in de breedste zin van het woord. Niet alleen fysiek, maar is er ook aandacht voor mentale gezondheid. In dit document worden de samenwerkingsafspraken hiervoor tussen het onderwijs en het veiligheidsdomein verder uitgewerkt.

Met het ondertekenen van het convenant erkennen de betrokken partijen de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang van een goede samenwerking. Door de samenwerking tussen scholen, politie en de gemeente te versterken kan er  eerder worden ingespeeld op onveilige situaties in en rond school. En kan daarom ook sneller actie worden ondernomen zodat escalatie wordt voorkomen.

De betrokken scholen zijn tevreden over het vernieuwde schoolveiligheidsconvenant: “waardevol dat we met alle betrokken partijen investeren in duurzame korte lijnen, we maken ons samen sterk voor de veilige school!”

Als een van de eerste gezamelijke projecten is na de ondertekening een workshop gegeven door een medewerker van 113 zelfmoordpreventie. Deze workshop was gericht aan de leerlingbegeleiders van de scholen en sloot mooi aan bij het preventieve doel om signalen te leren herkennen.