groene achtergrond

Documenten Schagen

Op deze overzichtspagina vind je alle documenten van Vonk Schagen. 

Algemene vmbo-documenten

PTA documenten Schagen

Het toelichtingenboekje geeft informatie over de schoolexamenperiode. Het schoolexamen is onderdeel van het examen. Een aantal vakken wordt al tijdens de schoolexamenperiode afgerond met een eindcijfer en een aantal vakken wordt met een centraal examen afgesloten. Om goed geïnformeerd aan de examenperiode te beginnen is het van belang om deze toelichting in samenhang met het programma van toetsing en afsluiting (PTA), het studievoortgangsprotocol, het examenreglement en de herkansings- en inhaalregeling te lezen. Al deze documenten geven gezamenlijk een overzicht van de rechten en plichten tijdens de examenperiode.