groene achtergrond

Aanmelden

Aanmelden voor het eerste leerjaar in 2024-2025? Dat kan in een algemene aanmeldweek in 2024. De aanmeldknop hiervoor volgt nog. 

Wil je je halverwege leerjaar 1 of leerjaar 2 of hoger aanmelden in verband met een verhuizing of andere schoolkeuze? Vraag dan een aanmeldformulier aan via amsterdam@vonknh.nl of bel naar: 020 - 636 36 36.

Loting en plaatsing

De plaatsingsprocedure verloopt via ELK. Dat kan van woensdag 20 maart t/m vrijdag 30 maart. Via jouw basisschool ontvang je een e-mail waarmee je een account kunt aanmaken voor de Centrale Loting en Matching.   

Meer informatie over ELK vind je op schoolkeuze020.nl   

Mocht je kind heel graag bij ons terecht willen komen, zorg er dan voor dat Vonk op de eerste plaats staat op de voorkeurslijst. Wanneer je door ELK bent toegewezen aan onze school, ontvang je automatisch informatie voor het inschrijven op Vonk Amsterdam. 

Let op: wij kunnen het gegevensformulier pas verwerken na bevestiging van plaatsing in ELK.

Gegevens aanleveren:

Is bevestigd via ELK dat uw kind bij Vonk geplaatst kan worden? Vul dan alstublieft het gegevensformulier in dat u ontvangt via de mail als uw kind is geplaatst.

  • U ontvangt na het aanleveren van het gegevensformulier een bevestiging per e-mail met informatie over het vervolg van de procedure; 
  • Zodra wij de aanmelding hebben verwerkt, ontvangt u een een tweede bevestigingsmail. In deze e-mail staat hoe u de aanmelding definitief maakt; 
  • Vonk hecht veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. Zodra de aanmelding verwerkt is, zullen deze gegevens bij de huidige school worden opgevraagd. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan neemt Vonk contact met u op.  
Procedure aanmelden leerjaar 2 of hoger

Tussen 1 april 2024 en 27 juni 2024 kun je je op deze website aanmelden voor leerjaar 2 en hoger. Omdat we beperkt plek hebben voor zij-instroom, werken we met een wachtlijst.

Met het versturen van de aanmelding: 

  • Geeft u aan kennis te hebben genomen van het volgende kosten: borg voor de boeken, vrijwillige ouderbijdrage en de aanvullende opleidingskosten. De kosten staan beschreven in de schoolgids.  
  • Geeft u Vonk toestemming om gegevens op te vragen bij de huidige of laatst bezochte school of bij instanties die betrokken zijn geweest bij de begeleiding op onderwijsgebied. U geeft tevens toestemming de gegevens op te nemen in ons leerlingvolgsysteem.
  • Gaat u akkoord met de uitgangspunten van de school (zoals de geldende schoolregels), zoals verwoord in de schoolgids.  
  • Verklaart u de ingevulde gegevens geheel naar waarheid te hebben ingevuld.  
  • Verklaart u kennis te hebben genomen van ons privacyreglement

Vragen of problemen?

Heeft u vragen over of problemen met het aanmelden, of wilt u hulp bij het aanmelden? Wij helpen u graag verder. 
Bel naar: 020 - 636 36 36
Of mail naar: amsterdam@vonknh.nl