groene achtergrond

Aanmelden

Aanmelden voor ons vmbo in Amsterdam? Volg onderstaande stappen.

Loting en plaatsing

De plaatsingsprocedure verloopt via ELK. Volg hiervoor de instructies van de basisschool. 

Let op: wij kunnen het gegevensformulier pas verwerken na bevestiging van plaatsing in ELK.

Gegevens aanleveren:

Is bevestigd via ELK dat uw kind bij Vonk geplaatst kan worden? Vul dan alstublieft het gegevensformulier in dat u ontvangt via de mail als uw kind is geplaatst of via deze link. Vult u het gegevensformulier liever met de hand in? Download dan hier de pdf.

  • U ontvangt na het aanleveren van het gegevensformulier een bevestiging per e-mail met informatie over het vervolg van de procedure; 

  • Zodra wij de aanmelding hebben verwerkt, ontvangt u een een tweede bevestigingsmail. In deze e-mail staat hoe u de aanmelding definitief maakt; 

  • Vonk hecht veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. Zodra de aanmelding verwerkt is, zullen deze gegevens bij de huidige school worden opgevraagd. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan neemt Vonk contact met u op.  

Procedure aanmelden leerjaar 2 of hoger

Lever via dit document de gegevens aan voor leerjaar 2 of hoger. Plaatsing gebeurt uitsluitend in overleg met de teamleider en ondersteuningscoördinator 

Met het versturen van de aanmelding: 

  • Geeft u aan kennis te hebben genomen van het volgende kosten: borg voor de boeken, vrijwillige ouderbijdrage en de aanvullende opleidingskosten. De kosten staan beschreven in de schoolgids.  
  • Geeft u Vonk toestemming om gegevens op te vragen bij de huidige of laatst bezochte school of bij instanties die betrokken zijn geweest bij de begeleiding op onderwijsgebied. U geeft tevens toestemming de gegevens op te nemen in ons leerlingvolgsysteem.
  • Gaat u akkoord met de uitgangspunten van de school (zoals de geldende schoolregels), zoals verwoord in de schoolgids.  
  • Verklaart u de ingevulde gegevens geheel naar waarheid te hebben ingevuld.  
  • Verklaart u kennis te hebben genomen van ons privacyreglement

Vragen of problemen?

Heeft u vragen over of problemen met het aanmelden, of wilt u hulp bij het aanmelden? Wij helpen u graag verder. 
Bel naar: 020 - 636 36 36
Of mail naar:  mw. C. (Caroline) de Grunt: c.degrunt@clusius.nl