groene achtergrond

Gezonde schoolkantine

We leven in een wereld van overdaad. Juist daarom is het zo belangrijk dat jongeren leren dat gezond eten de normaalste zaak van de wereld is. Veel scholen willen ook graag een gezond kantine-aanbod, met behoud van een zekere keuzevrijheid. Ook al omdat veel ouders graag zien dat de school op de gezondheid van hun leerlingen letten. Maar ook leerlingen zelf willen niet de hele dag worden verleid.

Politiek

De Gezonde Schoolkantine staat ook op de politieke agenda. De Tweede Kamer heeft in 2009 de Motie Vendrik aangenomen. In die motie stelde de overheid zichzelf ten doel 100% gezonde kantines in 2015. De Motie Dijkstra verzocht in 2015 de regering het programma te blijven financieren. Momenteel is de motie Wolbert van kracht. Deze stelt 100% gezonde schoolkantines in 2017. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het aanbod.

Visie

Onze school heeft planmatig en structureel educatie over gezonde voeding en duurzaam voedsel. Wij vinden het belangrijk dat onze school een omgeving is waar gezond eten en drinken gemakkelijk en vanzelfsprekend is.

De school is een beschermende plek en moet bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen. Het feit dat er in de omgeving, zoals thuis, ongezonde producten aanwezig zijn, is geen reden om deze binnen de school aan te bieden of te stimuleren. Niet alleen als het om roken, alcohol of pesten gaat, maar ook als het om voeding gaat.

Naast gezondheid willen we ook een duurzame omgeving met veel groen en weinig zwerfafval en waar aandacht is voor afvalscheiding.

Onze leerkrachten en MT stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld tijdens activiteiten binnen de school.

Ouders maken we er regelmatig attent op ons gezond eten- en drinken beleid en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. Wij vragen ouders vanuit de thuissituatie ook aandacht te hebben hiervoor.

Gezondheidsbevordering en –preventie worden aangepakt in een breder perspectief. We hebben een integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een goede educatie over gezonde en duurzame voeding, een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met leerlingen, het schoolteam en het management.

Beleid:

Educatie:

Bij verschillende vakken (biologie, mens en natuur, VAP) komt het onderwerp en het belang van gezonde voeding structureel aan bod. Tijdens onze lessen VAP (verwerking agrarische producten) wordt er veel aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding en wordt er gebruik gemaakt van zoveel mogelijk verse producten. Indien voorradig uit eigen tuin. Ook wordt er veel aandacht besteedt aan de “Schijf van Vijf” van het voedingscentrum.

Omgeving:

Er is een gezonde schoolkantine volgens de richtlijnen van het voedingscentrum. Wij bieden een keus uit diversen gezond belegde bruine broodjes, een maal in de week zelf gemaakte soepen en verschillende warme maaltijd met verse groenten. De eventuele groenten-, en brood afvalresten worden door onze dierafdeling verwerkt in de voeding voor onze dieren.

Wij bieden in elke productgroep minstens één betere keuze aan. Op de opvallende plaatsen liggen de betere keuzes. Er is een waterpunt bij de balie en stimuleren daarmee het water drinken. Wij hebben een gezonde aanpak schriftelijk vastgelegd in het beleid.

Wij hebben geen frituur. Energydranken zijn op school niet toegestaan en

worden ook niet verkocht en vallen als verbod onder het convenant “Veilige school” in onze schoolgids.

 

Bij het invoeren van nieuwe recepten en/of producten wordt het aanbod gecheckt via de site van het Voedingscentrum of deze producten voldoen aan betere-keuzecriteria.

 • Ons schoolgebouw en schoolplein zijn rookvrije zones en gebruik of bezit is niet toegestaan.
 • Op school is een hygiënisch watertappunt aanwezig voor het vullen van de waterflesjes.
 • Ouders worden op de hoogte gehouden van het beleid omtrent eten en drinken op school, via onze nieuwsbrieven. Onze visie en schoolgezondheidsbeleid is te vinden op de website van Vonk, vestiging Amsterdam.

Signalering:

 • Wij hebben op school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Ons ZAT-team heeft regelmatig overleg met onze vaste schoolarts.
 • Vonk houdt zich ook bezig met gezond bewegen door middel van onze Sportklas. Aangemelde leerlingen krijgen extra sportlessen naar keuze. Ook draaien wij al een aantal jaar mee met Topscore.
 • Topscore is opgezet door de gemeente Amsterdam om het (naschoolse) sportaanbod voor jongeren in het voortgezet onderwijs structureel te verbeteren.

Duurzaamheid:

Naast aandacht voor gezondheid wordt er ook aandacht besteed aan duurzaamheid. Onze schoolomgeving heeft veel groen (eigen schooltuin), doet aan afvalscheiding van papier, glas en plastic

Vonk Amsterdam heeft een project met WASTED lopen waar buurtbewoners bij Vonk hun plastic afval kunnen aanbieden.

Gezonde schoolkantine:

Het aanbod van onze schoolkantine bestaat op dit moment voor 85% uit betere keuze producten en de meeste zijn Schijf van Vijf producten (zoals fruit, bruin brood en groenten).

Voor het in aanmerking komen van de Gouden Gezonde kantine schaal 2016 moeten wij aan de volgende criteria voldoen:

In de richtlijnen Gezondere Kantines zijn voor scholen de volgende niveaus gedefinieerd:

Zilver en Goud. Hoe “edeler” het metaal, hoe gezonder het aanbod en de uitstraling van de kantine.

De schaal voor de Gezonde Schoolkantine hebben wij vorig jaar al ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de Zilveren of Gouden schaal moeten wij in ieder geval voldoen aan de vier basisregels.

Basisregel 1: De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan.

Basisregel 2: Op de opvallende plaatsen liggen de betere keuzes.

Basisregel 3: De kantine stimuleert water drinken.

Basisregel 4: De kantine heeft een gezonde aanpak schriftelijk vastgelegd in het beleid.

Een Zilveren kantine:

 • voldoet aan de vier basisregels
 • voldoet aan minimaal zes uitstralingspunten (waarvan punt 1 t/m 3 in ieder geval)
 • bestaat voor minimaal 60% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten
 • biedt minstens groente of fruit aan

Een Gouden kantine:

 • voldoet aan de vier basisregels
 • voldoet aan minimaal acht uitstralingspunten (waarvan punt 1 t//m 3 in ieder geval)
 • Bestaat voor minimaal 80% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten
 • Biedt zowel groente als fruit aan

Het ideaal beeld van het voedingscentrum:

Zilveren en gouden kantines geven gezonde producten de hoofdrol, zonder ongezonde keuzes te verbannen. Nog idealer is als de leerlingen in de kantine alleen betere keuzes kunnen krijgen die in de Schijf van Vijf staan. Kantines die alleen maar gezonde producten willen aanbieden, kunnen dat doen. Zoete snacks, hartige snacks, zoals chips en ijs, komen dan helemaal niet voor in je assortiment. In de overige productgroepen als brood, zuivel, groente en fruit, biedt de kantine alleen betere keuzes aan.

Inmiddels hebben wij bezoek gehad van het voedingscentrum en hebben wij een nieuwe kantinescan ingevuld. Bij de terugkoppeling bleek dat wij al hartstikke ver en op weg naar Goud zijn.

Na het in ontvangst nemen van de Gouden Schaal gaan wij met het Gezond Kantine team van Vonk Amsterdam toewerken naar het themacertificaat en het vignet “Gezonde School”. Dit certificaat kan ons helpen de Gezonde Schoolkantine te verankeren.