Vee Biodivers Perspectief

Demoleerbedrijven Vee

Siem Vlaanderen is coördinator voor het demoleerbedrijf veehouderij. 

Siem is junior projectleider bij Wij.land en afgestudeerd aan de opleiding dier- en veehouderij in Leeuwarden. Hij heeft veel praktijkervaring opgedaan in de (duurzame) melkveehouderij en gaat graag in gesprek met veehouders om hen te kunnen ondersteunen in de opgaven die er op het erf liggen. Wij.land staat voor een gezond, biodivers en veerkrachtig landschap dat ecologische, economische en sociale waarde creëert voor de maatschappij. Zodat wij ons landschap beter overdragen aan de volgende generaties.

Wij.land herstelt het evenwicht tussen landbouw en natuur. Dat doen ze door boeren te helpen om met passie en vakmanschap hun bedrijf toekomstbestendig vorm te geven.

Logo boerderij Wennekers

Boerderij Wennekers

Boerderij Wennekers: al jaren actief bezig met het verhogen van de biodiversiteit

Frank en Els Wennekers zijn met hun bedrijf Boerderij Wennekers een demoleerbedrijf voor vee. De biologische boerderij is gevestigd in Hobrede. Het bedrijf is al jaren actief bezig met het verhogen van de biodiversiteit.

Areaal: 50 hectare

Arbeid: 1,5 arbeid (Frank en Els)

Veestapel (ras en aantal): Blonde d’Aquitaine, 55, waarvan 25 jongvee schapen en 60 fokschapen

Grondsoort: Vee, klein en een mengeling 

Bemesting: Ruige mest (2x8 ton/ha)

Agrarisch natuurbeheer: Veel weidevogelbeheer (winnaar Gouden Grutto Pul 2019) zoals Plas Dras, kruidenrijk grasland, botanische weiderand, hoog waterpeil, baggeren met de baggerpomp, extensief weiden

Andere natuurinclusieve maatregelen: Ecologisch slootschonen, voedselbosje (2500 m2 voor vogels), biologisch, weidegang, natuurvriendelijke oevers, nachtvlinderproject, vossenraster om een weidevogelperceel van 10 ha en verbrede activiteiten zoals Boerengolf en vergaderlocatie.

Machinepark/loonwerk: Zelfgebouwde baggerpomp, 4 trekkers plus 1 breedstrooier, 2 maaiers, wierser, schudder, shovel, greppelfrees en rupskraan met ecoreiniger.

Afzet: Eigen directe afzet in de omgeving en via Grutto.com

Website: www.boerderijwennekers.nl

Boerderij Wennekers

Boerderij Wennekers in Horbrede. 

Naast vee en het vanuit daaruit direct verkopen van rundvleespakketten biedt de boerderij voor bezoekers ook vele activiteiten aan als boerengolf, kanovaren, boerenspelen, en kaas maken. Ook lunchen en het huren van een vergaderlocatie behoort tot de mogelijkheden. De boerderijdieren worden op biologische wijze gehouden. Kalfjes blijven bij hun moeder en gaan samen de wei in. 

Van Leeuwen melkveebedrijf Biodivers Perspectief

Melkveebedrijf van Leeuwen

Melkveebedrijf van Leeuwen: continu bezig met het verbeteren van de bodem en de mestkwaliteit.

Jos en Els van Leeuwen zijn met hun melkveebedrijf een demoleerbedrijf voor vee. Het bedrijf is gevestigd in Assendelft. Bij van Leeuwen zijn ze actief bezig met het verbeteren van de bodem.

Areaal: 30 hectare

Arbeid: 1,5 arbeid (Jos en Els)

Veestapel (ras en aantal):  50 stuks melkvee,10-12 stuks jongvee en wat vleesvee

Grondsoort: Veen weidegebied 

Agrarisch natuurbeheer: Van maximaal produceren naar optimaal produceren, scheiden urine van de vaste mest bij de bron, koeien staan op stromest, veel aandacht voor bodem en hiermee streven naar ruwvoer met een betere eiwitkwaliteit.

Andere natuurinclusieve maatregelen: 3 hectare kruidenrijk grasland.