Natuurinclusieve landbouw Biodivers Perspectief

Natuurinclusieve landbouw

Een natuurinclusieve landbouw maakt optimaal gebruik van biodiversiteit en natuurlijke processen om de weerbaarheid van de gewassen én het productiesysteem te vergroten.

Minder afhankelijk willen zijn van kunstmest en chemische bestrijding, streven naar een bodem die veel beter tegen weersextremen als droogte of juist wateroverschot kan, toe willen naar een vitale bodem vol leven waardoor ziekten en plagen minder kans krijgen. Of weer boerenlandvogels op je land terug krijgen en genieten van de veldleeuwerik.

Natuurinclusief boeren en telen kan op allerlei manieren en vanuit verschillende drijfveren. In de praktijk blijkt dat alles met elkaar samenhangt, maar begint met bodemkwaliteit en meer biodiversiteit. Natuurinclusieve landbouw is gericht op het in stand houden van de kwaliteit van de productiemiddelen (bodem, water, agrobiodiversiteit en landschap). Wat alle ondernemers gemeen hebben, is hun randvoorwaarde dat hun bedrijf economisch rendabel is.

Maar het gaat ook verder. Je kunt tenslotte niet alles op je bedrijf realiseren. Door de natuur met  collega ondernemers en regionale partijen goed op elkaar aan te laten sluiten werk je aan een regionale biodiversiteit en landschappelijke diversiteit. De zorg voor de natuur bestaat ook uit het nemen van maatregelen die er op gericht zijn om specifieke soorten (flora en fauna) te behouden.

 

Vier samenhangende elementen van biodiversiteit in de landbouw.

 

De vier samenhangende elementen van biodiversiteit in de landbouw.(Boek Biodivers boeren, Uitgeverij Jan van Arkel, 2019)

Meer inspiratie, kennis & kunde

Wil je meer weten over natuurinclusieve landbouw? Download en bekijk dan de onderstaande presentaties.