Bollen Biodivers Perspectief

Demoleerbedrijf bollen

Colja Corts is de coördinator voor het demoleerbedrijf Bollenteelt. Colja is voorzitter van NLG Holland. Dit is een coöperatie van duurzame bloembollenkwekers uit Noord-Holland. Ze staan voor minder gebruik van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen en streven naar een duurzame teeltwijze. Dit doen ze door te werken aan een vitaal bodemleven en gebruik te maken van duurzame compost, natuurlijke bodemverbeteraars, natuurlijke groenbemesters en bloeiende akkerranden. Dit zorgt voor een natuurlijke weerstand tegen schimmels en virussen bij onze bloembollen. En zoals iedereen weet, geeft een gezonde bodem gezonde gewassen(NLG Holland).

 

Logo Huiberts Biologische Bloembollen

Huiberts Biologische Bollen

Huiberts biologische bollen: kweekt bloembollen op volledig biologische wijze 

Areaal: 65 hectare voor teelt en 25 hectare natuurgebied, waarvan maaisel gebruikt wordt voor compost en bokashi.

Arbeid: John en Johanna, 1 vaste medewerker, 4 zzp’ers en scholieren op zaterdag

Teelt/gewassen: Bijzonder bolgewassen: camassia, frittilaria, scilla, boerenkrokus (bloemen waar bijen op afkomen).

Tulp, narcis, dahlia, muscari, krokus. Veldbonen voor veevoer. In de toekomst ook groenten.

Grondsoort: Zand

Bemesting: Compost, bokashi, vaste mest

Agrarisch natuurbeheer: Wintervoedselakker, bloeiende akkerranden en natuurlijke oevers langs slootkanten, ecologisch slootbeheer

Andere natuurinclusieve maatregelen: Biologische teelt, geen gebruik chemische middelen en kunstmest, Groenbemesters en minimale grondbewerking, biologische teelt en niet kerende grondbewerking.

Machinepark: Onder-zode-planmachine, rooimachine, mulcher, spuit voor plantversterkers, trekkers, heftrucks, zaaimachines, wiedeg, selectiewagen, kopmachine, padenfrees, frees, compoststrooiwagen, rupskraan.

Afzet: Groothandel, eigen webshop, andere consumentenwebshops en parkplanters.

Website: https://www.huibertsbloembollen.nl/

Het demoleerbedrijf van John Huiberts is nog een stapje verder gegaan en kweekt zijn bloembollen volledig biologisch. Huiberts Biologische Bloembollen is gevestigd in Sint Maartensbrug. In februari 2013 is Huiberts omgeschakeld naar een biologische bloembollenteelt, omdat ze zagen dat de weerbaarheid van de grond achteruit ging. Ze zagen maar een oplossing en dat was: met de natuur mee, in plaats van tegen de natuur in. ''Dat is ook de enige manier om zonder chemie bollen te telen'', aldus John Huiberts. Het bedrijf heeft 70 hectare land, waarvan momenteel 35 hectare gebruikt wordt voor de biologische bollenteelt. De totale omvang van de bio bollensector in Nederland is 55 hectare. 

Om de bodem op een zo'n hoog mogelijke kwaliteit te houden wordt er bij Huiberts niet meer geploegd, wordt er geen kunstmest en chemie gebruikt en wordt de grond altijd bedekt gehouden. Het streven is altijd om zo divers mogelijk te gaan, door in de groenbemesters en in de teelt zoveel mogelijk planten ertussen te hebben.  

Demoleerbedrijf Huiberts Biologoische Bollen

Huiberts Biologische Bloemtollen teelt zo'n 15 miljoen bollen per jaar. Deze worden afgezet via webshops, particulieren en grootwinkelbedrijven. Ook is de markt voor parken in gemeenten heel groot. Dit gaat om hele grote aantallen bollen en deze markt is groeiende. Vanuit Huiberts wordt er ook steeds meer naar het buitenland geëxporteerd. De teelt valt onder de BKD. Dit betekent dat de bollen aan dezelfde eisen voldoen als de gangbare bollen. Huiberts Biologische Bloembollen is Skal-gecertificeerd.

Bekijk onze video
Bekijk onze video

“Omdat we geen opvolgers hebben ben ik in dit traject gestapt”, zegt John Huiberts, ondernemer van biologisch bloembollenbedrijf en voor dit project Demoleerbedrijf ‘Bollen’. Alle kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan met natuurinclusief op mijn bloembollenbedrijf, wil ik graag aan het onderwijs overdragen. Hiervoor was ik 35 jaar een gangbaar bedrijf, maar ik zag dat m’n grond uitgeput raakte en last had van aaltjes en andere plaagdieren. Nu teel ik al 7 jaar zonder chemie en zonder kunstmest. Ik zoek nu  bijvoorbeeld naar een strokenteelt die passend is bij mijn assortiment. Welke ideale combinatie moet ik dan toepassen? Dat is een vraag die ik heb. Op m’n bedrijf zijn al regelmatig studenten uit Leiden te vinden. Zij voeren een monitoringsonderzoek uit naar de kwaliteit van de bodem. En daarmee ligt er een goede nulmeting om nieuwe natuurinclusieve stappen te zetten.”