Bloemkool Biodivers Perspectief

Demoleerbedrijven groenten

Logo Appelman Vegetables

Appelman Vegetables B.V.

Areaal: 250 hectare

Arbeid: 8 vaste krachten en seizoensmedewerkers 

Teelt/gewassen: Broccoli, bloemkool, witte kool en rode kool.

Grondsoort: Van zand tot zware klei

Bemesting: Maximaal organisch

Vruchtwisseling: In combi met veehouders en akkerbouwers.

Natuurinclusieve maatregelen: Zoveel mogelijk alles jaarrond groen met diverse groenbemesters, niet kerende grondbewerking, oppervlakte compostering.

Machinepark/loonwerk: Alles in eigen beheer 

Afzet: Via telerscoöperatie Oxin Growers

Website en social media: http://appelmanstompetoren.nl/

https://www.facebook.com/groenteteeltbedrijfappelman/

Appelman Vegetables teelt brocoli, bloemkool en rode- en witte kool met het keurmerk PlanetProof. De firma staat garant voor hoogwaardige groenteteelt. Peter Appelman runt het bedrijf samen met  collega Margo van Vliet en zoon Dave. Het familliebedrijf heeft de beschikking over 250 hectare grond.

Peter Appelman toont met trots de biodiverse bodem.
Bekijk onze video
Bekijk onze video

De groente wordt geleverd aan Dekamarkt, Dirk van der Broek en Albert Heijn. Het verpakken van de groente doet het bedrijf niet zelf. Dit doet Heemskerk Snijderij in Rijnsburg. Appelman Vegetables heeft al ruim 10 jaar grote aandacht voor de bodem  Appelman Vegetables is aangesloten bij de GMO erkende telerscooperatie Oxin Growers U.A. 

Logo P.N. Slagter

Fa. P.N. Slagter

Areaal: 210 hectare 

Teelt/gewassen: Bloemkool, Luzerne en gras.

Grondsoort: Zeeklei, 20% afslibbaar

Bemesting: Vaste geitenmest tot onze fosfaat norm en verder vullen we dit aan met vloeibare mest tijdens het planten.

Agrarisch natuurbeheer/natuurinclusieve maatregelen: Bloemenstroken, bodembedekking met groenbemesters, natuurvriendelijke oevers en niet kerende grondbewerking.

Machinepark/loonwerk: 8 Case trekkers van 75 tot 125pk, 8 oogstwagens, 4 oogstbanden, CHD getrokken spuit met 97,5% driftreductie, Rauch  AXIS M 40 kunstmest strooier, Ferrari plantmachine met vloeibare bemesting, Wallenmaaier, Messen vreesbak, Loofklapper, Struik weedfix, Schoffelmachine en 2 ferbo haspels.

Afzet: Supermarkten, groothandels en exporteurs.

Website: https://www.pnslagter.nl/

P.N. Slagter is een bedrijf dat zich van oorsprong bezig houdt met de teelt van bloemkool in de regio West-Friesland. De firma is gevestigd in Andijk en beschikt over 160 hectare grond voor de bloemkoolteelt. Daarnaast handelt P.N. Slagter in verschillende groenten als brocoli, romanesco, ijsbergsla, paarse- en oranje bloemkool en verschillende andere koolsoorten.

De firma is altijd een voorloper geweest qua in het zo milieuvriendelijk mogelijk telen van de groenten. Iedere keer wordt er gekeken of er milieuvriendelijker gewerkt kan worden. Zo wordt er bijvoorbeeld niet meer tegen herbricide gespoten in de teelt. Voor deze milieuvriendelijke manier van telen telen krijgt P.N. Slagter een beloning in de vorm van het On the way to PlanetProof-keurmerk. Dit keurmerk wordt gegeven aan een bedrijven die een gangbare teelt hebben, maar dat op een milieuvriendelijke manier doen. Het is eigenlijk een soort biologisch keurmerk.

Bekijk onze video
Bekijk onze video

“Ons bedrijf neemt steeds kleine stappen en ik wil studenten daar graag in meenemen. ''Zo wil ik stoppen met chemische onkruidbestrijding en ben ik op zoek naar passende stikstofvangers”, vertelt Pe. “Mogelijk kan ook strokenteelt voor mijn bedrijf wat opleveren, maar eerlijk gezegd ben ik daar ook wat sceptisch in, ik moet het ook eerst zien. Met dit soort vragen kunnen studenten met mij ‘meeleren’ en nagaan of het kan.”