Vogel - David Spaans

Demoleerbedrijven

De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden in het onderwijs van docenten en studenten. Daarom stellen, rond drie thema’s‘vee’,‘bollen’ en ‘groente’, (clusters van) demoleerbedrijven zich open voor studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers. Zij vinden elkaar via praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingprojecten.

Demoleerbedrijf bollen 

Demoleerbedrijven groenten 

Demoleerbedrijf vee

''Alle kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan met natuurinclusief op mijn bloembollenbedrijf, wil ik graag aan het onderwijs overdragen.''

John Huiberts, ondernemer en demoleerbedrijf bollen

“We staan voor een transitie in de landbouw, ik ben heel nieuwsgierig naar die ontwikkeling. En we staan er zeker voor open om onze ervaringen te delen”

Els Wennekers, ondernemer en demoleerbedrijf vee