Belang van betrokkenheid onderwijs bij verduurzaming bollenteelt groot

Betrek jongeren bij verduurzaming bollenteelt

De bollenteeltsector maakt zich zorgen over beperkte beschikbaarheid van chemische middelen en het verlies van meststoffen. Eén van de oplossingen wordt gezocht in een strategie waarbij telers gebruikmaken van natuurlijke principes en groene middelen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor onderwijsinstellingen als het gaat om verdere verduurzaming van de bloembollenteelt en precisielandbouw.

Excursies, stages en onderzoeksopdrachten bij kwekers van NLG-Holland
Een groep van dertien bloembollentelers doet onder de vlag van NLG-Holland al jaren onderzoek naar bodemverbetering en gebruik van alternatieve meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De successen die worden geboekt kunnen volgens projectleider Colja Corts breder worden toegepast. ‘’Kennis moet zich verspreiden, de hele sector moet om.’’ NLG-Holland is dan ook aangesloten bij het project Biodivers Perspectief van Vonk en de kwekers staan open voor excursies, stages en onderzoeksopdrachten van en voor studenten. Ook de provincie Noord-Holland onderstreept het belang dat jongeren betrokken raken bij het opdoen van kennis. “Stop meer geld in Fieldlabs en zorg dat de jeugd hierbij betrokken is”, aldus een woordvoerder van de provincie tijdens de open dag van NLG Holland en Stichting Fieldlab Bol.

Bijvriendelijke bolgewassen om mogelijkheden van natuurlijk telen bloot te leggen
Stichting Fieldlab Bol is een nieuw initiatief waarbij John Huiberts een hoofdrol speelt. Hij heeft een biologische bloembollenkwekerij in Sint Maartensbrug. Binnen het Fieldlab stelt hij SKAL-gecertificeerde grond en eigen kennis beschikbaar om mogelijkheden en knelpunten van natuurlijk telen bloot te leggen. Vonk heeft 600 kilo nectaroscordum siculum (allium bulgaricum) geleverd. ‘’De soort past in de reeks bijvriendelijke bolgewassen voor de pakkethandel. Het doel is dat studenten de teeltresultaten in de praktijk gaan volgen van de eigen en andere inzendingen.’’, aldus Ard Kroon, docent plantenteelt bij Vonk. “Door nu te experimenteren met het telen van bollen middels het fieldlap project bereiden de toekomstige kwekers zich voor op hun toekomst”

Op de foto zie je Jeroen Onderwater, de kwartiermaker van Fieldlap Bol, toelichting geven aan de studenten van de Vonk mbo-opleiding Plantenteelt.