zorg cursussen Vonk

Zorg en Welzijn

Iets betekenen of zorgen voor anderen? Hier draaien de opleidingen binnen Zorg & Welzijn om. Van opleiding verzorgende IG en verpleegkunde tot opleiding Medical First Aid en BHV: een goede fundering begint bij de juiste opleiding.

zorg en welzijn

Laatste plekken opleiding: Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

Er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar voor de 1-jarige BBL opleiding Helpende Zorg & welzijn. Deze opleiding start met zekerheid op 12 september en jij kunt je nu nog aanmelden.

Je bent aan het werk in een verzorgingshuis, verpleeghuis, de thuiszorg, in de kinderopvang, in een woonvorm voor begeleid wonen, ziekenhuis of in het (speciaal) onderwijs. Je leert hoe je cliënten ondersteunt bij wonen en huishouden, bij persoonlijke zorg en je assisteert bij de uitvoering van andere activiteiten. Je helpt hen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, maar ook om hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat doe je samen met je collega’s, andere zorgverleners, begeleiders of mantelzorgers. Tijdens de opleiding leer je hoe je allerlei begeleidende-, verzorgende- en huishoudelijke taken uitvoert. 

zorg en welzijn

Haal je certificaat

18 september start de cursus MBO-certificaat Individuele basiszorg verlenen, niveau 2 (C0039). Je kunt je er nu voor aanmelden. De opleiding is geschikt voor volwassen starters, zij- instromers en werkenden in de zorg zonder startkwalificatie die graag verder willen leren in de zorg en basiszorg willen verlenen. Het mbo certificaat individuele basiszorg verlenen richt zich op zorgondersteunende werkzaamheden. Deze werkzaamheden leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van (kwetsbare) ouderen. De inhoud van dit certificaat biedt kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om de zorgondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uit te voeren.

Aanbod Zorg & welzijn

BBL opleiding Pedagogisch werk Onderwijsassistent niv. 4

Deze opleiding is speciaal voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of in het onderwijs willen gaan werken. De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie. Hij of zij assisteert de docent door leerlingen individueel of in kleine groepen te begeleiden.BBL opleiding Pedagogisch werk Onderwijsassistent niv. 4

BBL opleiding Dienstverlening - profiel Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

Als Helpende Zorg & Welzijn ondersteun je de cliënt onder meer bij wonen en huishouden, bij persoonlijke zorg en je assisteert bij de uitvoering van activiteiten. Dit betekent dat je je bezig houdt met het algehele welzijn en de zorg voor je cliënten. Dus je helpt hen niet alleen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, maar ook om hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat doe je samen met je collega’s, andere zorgverleners, begeleiders of mantelzorgers. Tijdens de opleiding leer je hoe je allerlei begeleidende-, verzorgende- en huishoudelijke taken uitvoert. Meer over de opleiding

Opleiding Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is werkzaam in de ouderenzorg en zorgt ervoor dat de cliënt zo veel mogelijk kwaliteit van leven ervaart. Je coördineert de multidisciplinaire zorg en de continuïteit van zorg, in overleg met de cliënt. Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

MBO-certificaat Individuele basiszorg verlenen, niveau 2 (C0039)

Het mbo certificaat individuele basiszorg verlenen richt zich op zorgondersteunende werkzaamheden. Deze werkzaamheden leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van (kwetsbare) ouderen. De inhoud van dit certificaat biedt kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om de zorgondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uit te voeren. MBO-certificaat Individuele basiszorg verlenen, niveau 2 (C0039)

Gerontopsychiatrie (K0988)

Voor de VVT-sector is het belangrijk dat toekomstige en zittende professionals meer kennis hebben van psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Daarnaast zullen zij in steeds meer situaties te maken krijgen met cliënten met gedragsproblematiek. Door de toename van het aantal ouderen dat langer thuis woont, krijgen zorgverleners in de extramurale setting steeds meer te maken met de geschetste problematiek. Omdat zij vaak “stand-alone” werken hebben zij handvatten nodig om met dit gedrag om te kunnen gaan en de-escalerend op te treden. Gerontopsychiatrie (K0988)

Cursus Zorg op het bedrijf

Nog beter cliënten begeleiden op een zorgboerderij? De kwaliteit nog meer verhogen? Volg dan de cursus Zorg op het bedrijf en word net zo enthousiast als onze eerste deelnemers. Met de opleiding krijgt u les van zeer ervaren docenten die u helpen om nog beter de aansluiting te vinden bij uw doelgroep. Werkbegeleiding staat hierbij centraal. U krijgt onder andere inzicht in ontwikkelingspsychologie en krijgt kennis van verschillende doelgroepen, waardoor u een passende activiteitenbegeleiding kunt ontwikkelen. De cursus is gericht op (aspirant-)ondernemers en werknemers die zorg willen aanbieden op bestaande agrarische bedrijven en voor zorgbedrijven die hun aanbod willen professionaliseren. Ook is de cursus geschikt voor zorgondernemers in de hovenierssector. Cursus Zorg op het bedrijf

Medical First Aid (STCW)

De cursus is bedoeld voor alle scheepstypen binnen de koopvaardij, de visserij en de zeilvaart. De kapitein en de verantwoordelijken voor medische hulp aan boord, moeten de certificaten Medical First Aid en Medical Care hebben. In een aantal gevallen is het certificaat Medical First Aid voldoende. Denk hierbij aan schepen die varen op de Nederlandse territoriale zee en de aansluitende zone van het Koninkrijk. Hierbij is het namelijk in een geval van een calamiteit mogelijk dat er medische ondersteuning vanaf de wal geleverd kan worden. Medical First Aid (STCW) 

Maatwerk en In-company

Het ontwikkelen van opleidingen en cursussen behoort tot een van onze sterke punten. Wij leiden personeel precies op zoals jij dat wilt. Het onderwijs en de werkzaamheden in de praktijk sluiten met behulp van een maatwerk aanpak nog beter op elkaar aan. Neem contact op met de accountmanager.

Vonk logo vierkant

Nienke Mandersloot

accountmanager
E-mail Nienke
Vonk logo vierkant

Marlies Hoebee-Berbee

Accountmanager
E-mail Marlies

Over Vonk Cursussen en bedrijfsopleidingen

Vonk is de opleider van de regio. Met een uitgebreid aanbod van opleidingen, cursussen en trainginen in 10 verschillende sectoren.
Meer dan 15 jaar ervaring met het ontwikkelen en en geven van opleidingen. Sterke samenwerking met en voor het bedrijfsleven.
Wij leiden op voor de arbeidsmarkt en bieden maatwerk en in-company aan.