Vavo Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

vwo

Volg lessen op vwo-niveau op het vavo.

Heb jij je vwo diploma dit jaar net niet gehaald? Wil je van de havo naar het vwo? Of ben je nog niet uitgeleerd? Op de vavo bieden we vwo vakken aan van leerjaar 6. Je kunt één of meerdere losse vakken of het volledige lessenpakket volgen.

Heb je al Vwo examen gedaan en ben je gezakt? Dan hoef je alleen die vakken over te doen die nodig zijn voor het behalen van het diploma.

Afhankelijk van je vooropleidingen kun je bij Vonk het vwo diploma in één of meer jaren behalen. Je kunt ook certificaten halen voor de losse vakken.

Vakken

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Maatschappijkunde/-leer
 • Maatschappijwetenschappen
 • Natuur- en Scheikunde 1
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Scheikunde
 • Wiskunde A, B en C

Alle profielen zijn mogelijk. Er wordt gewerkt in gecombineerde havo/ vwo groepen.

Starten aan de vavo

De reguliere vavo-opleidingen starten na de zomervakantie. Je kunt uiterlijk tot 1 oktober van het lesjaar instromen. Meld je zo vroeg mogelijk aan, want de lessen starten wel voor 1 oktober. Bij de start van het schooljaar krijg je je rooster gemaild.

Toelatingsvoorwaarden

Na inschrijving nodigen we je uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we verder dan alleen je niveau. Om volwassenenonderwijs te volgen heb je zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en een volwassen houding nodig. Ook daar wordt bij de intake op gelet.

Kosten

Studeren bij het vavo is niet duur! Voor slechts € 86,00 kun je een vak volgen en heb je een heel schooljaar 4 lesuren per week les * + 1 week examentraining.

Tegemoetkoming in de studiekosten van het vavo is als volgt opgebouwd:

 • Reguliere inschrijving 18+, voltijd (alléén bij volledig vakkenpakket): Maandelijkse tegemoetkoming scholieren. Voorwaarden, informatie en aanvraag op www.duo.nl
 • Reguliere inschrijving 18+, deeltijd (geen volledig vakkenpakket): Eenmalige tegemoetkoming deeltijders, voorwaarden, informatie en aanvraag op www.duo.nl
 • Uitbesteding door VO-school 18-, voltijd/deeltijd: Kinderbijslag, evt. kindgebonden budget, informatie op www.belastingdienst.nl
 • Uitbesteding door VO-school 18+, voltijd/deeltijd:

Maandelijkse tegemoetkoming scholieren, voorwaarden informatie en aanvraag op www.duo.nl


Aanmelden

Nog geen 18 jaar
Vanaf 16 jaar kun je met toestemming van het voortgezet onderwijs (meestal je vorige school) soms toch starten op het vavo. Je blijft dan ingeschreven bij die school, maar volgt je lessen op het vavo bij Vonk.

Inschrijven 18 jaar of ouder
Als je 18 jaar of ouder bent kun je direct inschrijven.

Algemene aanmeldprocedure

 • Je kunt je via onze website online inschrijven voor de vavo-opleiding van jouw keuze Je hebt hiervoor je DigiD nodig.
 • Zodra jouw inschrijving binnen is, nodigen we je uit voor een intakegesprek.
 • Breng altijd (kopieën van) eerder behaalde diploma’s, certificaten en cijferlijsten mee naar het intakegesprek. Deze zijn nodig om je toelaatbaarheid te beoordelen.
 • Als je wordt uitbesteed door je huidige school, neem je ook het uitbestedingsformulier mee naar de intake.

Van de middelbare school naar het vavo overstappen

Stap 1 oriënteren
Je oriënteert je samen met je eigen decaan van je huidige school op het vavo: misschien is dat iets voor jou om alsnog je diploma te halen?

Stap 2 contact opnemen
Bij interesse in het vavo neemt de decaan contact op met Vonk. Andersom werkt ook, als jij direct met ons contact opneemt informeren wij de decaan van je huidige school. De decaan vult vervolgens het uitbestedingsformulier in dat hij van Vonk gekregen heeft.

Stap 3 aanmelden
Daarna kun je je via onze website online inschrijven voor de vavo-opleiding van jouw keuze.

Inschrijven vwo volledig pakket

Inschrijven vwo één of meerdere losse vakken

Stap 4 intakegesprek
Zodra de inschrijving bij ons binnen is, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Het uitbestedingsformulier (ingevuld door de decaan) en jouw meest recente cijferlijsten breng je mee naar de intake.

Tijdens de intake stellen we je definitieve profiel- en pakketkeuze vast. We kijken ook na wat voor begeleiding je nodig hebt en we nemen praktische zaken zoals het boeken bestellen met je door.

Stap 5 starten op de vavo
De reguliere vavo-opleidingen starten na de zomervakantie. Je kunt uiterlijk tot 1 oktober van het lesjaar instromen. Meld je zo vroeg mogelijk aan, want de lessen starten wel voor 1 oktober. Bij de start van het schooljaar krijg je je rooster gemaild.