Week van het lezen en schrijven Vonk Educatie

Week van lezen en schrijven

De week van lezen en schrijven 8 t/m 14 september 2023.

De week van lezen en schrijven start dit jaar op de internationale dag van de Alfabetisering, vrijdag 8 september. Tijdens deze week, van 8 t/m 14 september, wordt extra aandacht gevraagd en gegeven aan het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.

Zo is lezen, schrijven of rekenen voor 2,5 miljoen volwassenen in Nederland niet vanzelfsprekend. Met de week van lezen en schrijven en de activiteiten die georganiseerd worden, is het doel om de maatschappij hier bewuster van te maken.

Ervaringsverhalen week van het lezen en schrijven

Het effect: zelfredzaamheid
Vonk Educatie zet zich in om mensen te scholen op onder andere taal. Maar ook om mensen meer zelfredzaam te maken. Want taal verbindt. Taal zorgt er voor dat we met elkaar in contact staan. En als iemand zich beter kan laten verstaan en beter begrijpt wat er bedoeld wordt, helpt dit in het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Zo komen  ook andere stappen dichterbij, zoals kans op een baan, sociale activiteiten. Echt meedoen, daar gaat het om.

Ervaringsverhalen cursisten
Een aantal van onze cursisten hebben hun ervaringen gedeeld in een aantal interviews. Hoe het hen geholpen heeft en waar zij nu staan. Lees hun ervaringsverhalen.

Ervaringsverhalen

Week van het lezen en schrijven Vonk Educatie

Wil je ook iets betekenen? Word taalvrijwilliger!
We geven wekelijks les aan (buitenlandse) cursisten. Dit doen we met ondersteuning van vrijwilligers. De lessen worden altijd begeleid door een taaldocent van Vonk.

Iets voor jou?
Als taalvrijwilliger ontmoet je nieuwe mensen, leer je over ander culturen en kun je jouw kennis van de Nederlandse taal op ontspannen manier overbrengen. Dit werk verrijkt je leven én dat van onze cursisten! Neem contact met ons op voor meer informatie en aanmelding via educatie@vonknh.nl

Week van het lezen en schrijven Vonk Educatie

Onderzoek
De effecten van ons opleidingsaanbod zijn onderzocht door een extern onderzoeksbureau. Het onderzoek is gedaan bij de huidige cursisten van Educatie Vonk.
Onder andere was het onderzoek gericht op kwaliteit van onderwijs, ontwikkeling op sociaal en psychisch vlak van de doelgroep. Het onderzoek richt zich op in totaal 8 effecten:

  1. Taal
  2. Digitale vaardigheden
  3. Assertiviteit
  4. Ontmoeten & ondernemen (sociaal isolement)
  5. Natuur- en sport
  6. Arbeidsmarkpositie
  7. Psychische gezondheid
  8. Financiële vaardigheden

Het onderzoek wordt gepresenteerd aan bestuurders en gemeenteraden in de regio. De uitkomsten helpen ons om ons aanbod verder te ontwikkelen. Binnenkort is op deze pagina  een samenvatting te lezen van de uitkomsten van het onderzoek.

Onze lessen
Bij Educatie Vonken helpen we onder andere om de Nederlandse taal (beter) te beheersen. Zoals lezen, schrijven en rekenen. We bieden ook inburgeringstrajecten aan en Nederlandse taal voor anderstaligen. Onze lessen zijn maat, passend bij wat iemand nodig heeft. Meer weten over onze lessen voor taal en rekenen?

Klik hier voor ons aanbod