Studenten mbo

Voor studenten

Op deze pagina kunnen Vonk mbo-leerlingen die al bij ons op school zitten (en hun ouders) informatie vinden zoals de schoolgids, documenten en de inloglinks naar het leerlingen- en ouderportaal.

Praktische zaken

Selecteer de schoolgids van jouw vestiging voor praktische informatie zoals: ziekmelden, lestijden, vakanties, rooster en vestigingsregels.

Alkmaar Hoorn Schagen - De Boomgaard 

Den Helder/ Schagen - Hofstraat

Mbo-leerlingen

Ouders/verzorgers portaal

Op het ouderportaal kun je inzicht krijgen in de schoolgegevens van jouw kind(eren). Zoals de resultaten (cijfers) en het rooster. Inloggen kan met de gegevens die je via de e-mail hebt ontvangen. Je kunt hieronder de keuze maken om naar het ouderportaal te gaan of om de korte instructie of de handleiding te downloaden.

Omdat de ouderportalen van het Clusius en ROC nog niet samengevoegd zijn tot een gezamenlijk portaal wordt er nog gebruik gemaakt van twee ouderportalen: een voor het Clusius College en een voor het ROC Kop van Noord-Holland. Hieronder druk je op het portaal van de school van jouw zoon of dochter (voorheen het Clusius College of het ROC Kop van Noord-Holland). Ook staan hieronder twee handleidingen, een voor het Clusius-portaal en een voor het ROC Kop-portaal.

Ouders/verzorgers (Clusius College)  

Ouders/verzorgers (ROC Kop van Noord-Holland)
 

Let op: Niet elke vestiging heeft zich aangesloten bij dit ouderportaal. Je kunt hier dus alleen gebruik van maken als je een mail heeft ontvangen met inloggegevens en uitleg van de directeur van de betreffende vestiging.

(Externe) links

Externe websites waarnaar wordt verwezen vanuit de schoolgids mbo

Kwalificatiedossier

Interne verwijzingen vanuit de schoolgids mbo

Beroepspraktijkvorming BPV BOL Beroepspraktijkvorming BPV BBL

Keuzedelengids Routekaart ibpv

Meerjarenplan en schoolplan Jaarverslag