Inburgeren Nederlands leren NT2

Inburgering

Inburgering via Vonk helpt mensen om de Nederlandse taal beter te verstaan en te kunnen lezen, spreken en schrijven. Je wordt goed voorbereid op het behalen van het inburgeringsexamen of staatsexamen. 

Aanmelden

Je kunt het formulier om je aan te melden downloaden.

Download formulier

Je kunt het formulier daarna mailen naar bo@vonknh.nl. Je kunt het formulier ook uitprinten, invullen en opsturen naar (geen postzegel nodig):

Vonk
t.a.v.: bedrijfsopleidingen – inburgering
Antwoordnummer 373
1780 VB Den Helder

Taalschakeltraject

Het maatschappelijke doel is om inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen aan de Nederlandse maatschappij. Met een taalschakeltraject worden jonge inburgeringsplichtigen tussen 18 en 28 jaar gericht voorbereid op instroom in het reguliere mbo, niveau 2, 3 en 4. Hiermee krijgen zij een goede startpositie op de arbeidsmarkt.

Opbouw taalschakeltraject

 1. Het leren van het Nederlands als tweede taal (NT2);
 2. Voorbereidend onderwijs op gewenst niveau vervolgopleiding;
  • mbo niveau 2
  • mbo niveau 3
  • mbo niveau 4
 3. Ontwikkelen van leervaardigheden;
 4. Vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze;
 5. Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM).

Het traject is passend voor inburgeraars die op tempo kunnen en willen leren in een schoolse omgeving.

Vakken

De vakken zijn Nederlandse taal (NT2), Engels, rekenen, leervaardigheden, vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze

Duur van het traject

Een taalschakeltraject is een voltijdstraject van 1,5 jaar. Voor de duur en het aantal uren onderwijs is ook maatwerk mogelijk.

Locaties en startmomenten

Er zijn drie leslocaties, Den Helder, Hoorn en Alkmaar. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 14 deelnemers) zijn er minimaal twee startmomenten per jaar. Alle leslocaties zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. De maximale groepsgrootte is 20 personen.

Diploma

Het traject wordt afgesloten met een diploma.

Aanmelding

Neem contact op met jouw gemeente om de aanvraag voor een taalschakeltraject te doen.

Vragen en meer informatie

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op via
0223-61 12 60 of per e-mail educatie@vonknh.nl.

Informatie voor verwijzers

Begeleid je mensen die moeten inburgeren? Vonk helpt je bij het vinden van het juiste traject. Voor vragen of bij behoefte aan meer informatie kan contact opgenomen worden met 

Inburgering via Vonk helpt mensen om de Nederlandse taal beter te verstaan en te kunnen lezen, spreken en schrijven. Ook leer je over de manier waarop we in Nederland wonen met elkaar. Je wordt goed voorbereid op het behalen van het inburgeringsexamen of staatsexamen. Op basis van een intakegesprek wordt het programma bepaald en zoveel mogelijk op maat geboden.

Inburgering – zelf aanmelden

Doe je zelf de aanmelding voor inburgering? Hiernaast, onder 'Aanmelden', lees je hoe je dit doet.

Lesprogramma:

 • Er worden afspraken gemaakt over het aantal dagdelen les
 • Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst
 • Uitgangspunt is 3 dagdelen per week les (8,25 uur per week op school).

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen via bo@vonknh.nl of telefonisch 0223-61 13 10.  

Inburgeren en opleiding combineren

Het is mogelijk om tijdens het inburgeren ook meteen een mbo-opleiding te volgen. Je kunt dan de entree-opleiding volgen. Een entree-opleiding is voor mensen zonder diploma of vooropleiding. Hiermee bereid jij je voor op de arbeidsmarkt of een andere opleiding. In 2 jaar haal jij je inburgeringsexamen en je entree-opleiding. 

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen via bo@vonknh.nl of telefonisch 0223-61 13 10.  

Inburgering – aanmelding via gemeente

Als de inburgering verloopt via de gemeente (Samen Inburgeren Noordkop) is het volgende van toepassing:

 • 3 dagdelen per week les
 • Het volgen van een programma participeren om zo snel en goed mogelijk in te burgeren. Dit programma bestaat uit 4 dagen per week les (32 uur)

Neem contact op met jouw gemeente om de aanvraag voor inburgering te doen.

Taaltraject voor hoger opgeleide anderstalige

Voor cursisten die hoogopgeleid zijn in het land van herkomst bieden we een versneld inburgeringsprogramma aan. Cursisten kunnen in eigen tempo het inburgeringstraject doorlopen in verschillende niveaugroepen. De docent biedt verdieping van de lesstof en een uitgebreide examentraining. Er is ook een mogelijkheid om in plaats van het inburgeringsprogramma het Staatexamenprogramma I en II te volgen.