zorg en welzijn afbeelding

Gerontopsychiatrie (K0988)

De psyche van de ouderen is voor jou net zo relevant en interessant!

In het kort

Type

E-learning

Vakrichting

 • Zorg & Welzijn

Met gerontopsychiatrie wordt de zorg bedoeld voor ouderen waarbij sprake is van psychische stoornissen die niet gerelateerd zijn aan ouderdom. Deze ouderen hebben 24/7 begeleiding, behandeling en/of ondersteuning nodig.

Gerontopsychiatrie (K0988)
E-learning Duur: 240 SBU

Inleiding

Voor de VVT-sector is het belangrijk dat toekomstige en zittende professionals meer kennis hebben van psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Daarnaast zullen zij in steeds meer situaties te maken krijgen met cliënten met gedragsproblematiek. Door de toename van het aantal ouderen dat langer thuis woont, krijgen zorgverleners in de extramurale setting steeds meer te maken met de geschetste problematiek. Omdat zij vaak “stand-alone” werken hebben zij handvatten nodig om met dit gedrag om te kunnen gaan en de-escalerend op te treden. Voor de intramurale setting zien we dat multi problematiek bij zorgvragers met zowel een chronische psychiatrische als een psychogeriatrische en/of een lichamelijke aandoening (bijv. dementie en persoonlijkheidsstoornis, NAH en verslavingsgedrag) meer en meer voorkomen. Het realiseren van een goede kwaliteit van zorg en een veilige leefsfeer vraagt voor deze doelgroep niet alleen uitgebreidere kennis maar met name ook een groter scala aan vaardigheden in de begeleiding van de bijkomende gedragsproblematiek.

Zorgmedewerkers niveau 3 voelen zich vaak handelingsverlegen bij deze specifieke doelgroep. Het keuzedeel zou een goede aanvulling zijn voor zowel studenten als zittend personeel.

Inhoud

Tijdens de scholing werk je aan het volgende werkproces:D1-K1: Ondersteuning bieden aan psychiatrische ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT).

Belangrijke onderwerpen zijn:

 • Ontwikkelingen in de psychiatrie in de ouderenzorg.
 • Multi pathologie en de daaruit voortvloeiende multi problematiek
 • Lichamelijke en psychische veranderingen als gevolg van ouder worden
 • Specialistische kennis van;
  • Psychische problemen, oorzaken en aanleiding
  • Gerontopsychologie
  • Psychiatrische ziektebeelden
 • Protocollen toepassen
 • Gesprekstechnieken
 • De-escalerend optreden
 • Wet- en regelgeving toepassen

Toelating

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is een diploma op MBO niveau 3 vereist. De deelnemer moet minimaal 12 uur in de week werkzaam in het werkveld Zorg & Welzijn.

Certificering

De Mbo-certificaten worden landelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs. Na het doorlopen van de trainingsmodules en praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen. Wij werken met het examen van Prove2Move. Na succesvolle examinering wordt het behaalde Mbo-certificaat bijgeschreven in het diplomaregister van de deelnemer in DUO.

Kosten

€565,- exclusief leermiddelen. Deze bedragen ongeveer € 45,-

Aanmelden

Eind september is er weer een eerste bijeenkomst van deze cursus. Wil jij je aanmelden voor of meer informatie over deze cursus/ opleiding? Geef dan je gegevens door via onderstaande knop:

Aanmelden wachtlijst

Ons team staat voor je klaar

Telefoonnummer: 0223 - 611 310
E-mail: bo@vonknh.nl
Postbus 250, 1780 AG Den Helder