Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

Creatief, zin om anderen iets te leren, nieuwsgierig naar pedagogiek? Ook als zij-instromer kun jij met Vonk het onderwijs in!

In het kort

Type

BBL-bedrijfsopleiding

Locaties

 • Schagen

Vakrichting

 • Zorg & Welzijn

Wil je gaan werken binnen het onderwijs, dan ben je bij ons aan het juiste adres! Ook als zij-instromer zijn er voldoende mogelijkheden bij ons. Vanaf september 2023 bieden wij in samenwerking met het werkveld (opvang en onderwijs) een ruim onderwijsaanbod aan voor de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Door deze samenwerking kan jij werken en leren tegelijkertijd! 

De verkorte opleiding is ontstaan door de samenwerking tussen Vonk en diverse opvang- en onderwijsorganisaties uit de regio. Om deel te nemen aan de opleiding heb je een werkovereenkomst nodig met een onderwijsorganisatie. Dit kan een organisatie zijn in het primair onderwijs, maar ook voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. 

Onderwijsassistent
BBL-bedrijfsopleiding Duur: 1,5 jaar

Inleiding

De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie met en rond leerlingen/studenten. Ook kan de onderwijsassistent werkzaam zijn in een integraal kindcentrum of kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden, bijvoorbeeld als 'combinatiefunctionaris'. De onderwijsassistent is ondersteunend en faciliterend voor leraren* en/of lerarenteam.

De onderwijsassistent speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen/studenten en vervult daarin een voorbeeldfunctie. Dit komt tot uiting in het benoemen van wat zij/hij ziet en wat zij/hij doet. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs heeft ze/hij vooral een verzorgend-pedagogisch/didactische rol. In het voortgezet- en beroepsonderwijs kan ze ook te maken krijgen met technisch-instrumentele werkzaamheden. De onderwijsassistent is kwaliteitsgericht en zorgt voor de continuïteit van de onderwijsassistentie. De onderwijsassistent kan snel schakelen tussen situaties en rollen. Is initiatiefrijk, weet van aanpakken en is gericht op samenwerking en ziet kansen en benut deze. Afhankelijk van haar/ zijn taken binnen een team kan men extra vakinhoudelijke werkzaamheden verwachten. Zij/hij beheerst leerstof praktisch minimaal op het niveau als leerlingen/studenten deze moeten kennen. Dit betekent dat zij/hij zich in het voortgezet en het beroepsonderwijs (enigszins) moet specialiseren in een vak/leergebied.

Inhoud

Deze opleiding is opgedeeld in modules. Hierdoor kun je 4 keer per jaar instromen. De opleiding bevat in totaal 6 modules (2 x basisdeel en 4 x profieldeel). In het basisdeel volg je lessen met studenten uit de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Het profieldeel volg je met medestudenten van jouw opleiding en deels gezamenlijk met studenten van andere opleidingen.

De opleiding is opgedeeld in een basisdeel en profieldeel, opgedeeld in modules. Dat bestaat onder andere uit:

 • Communiceren met de doelgroep
 • Activiteiten aanbieden
 • Ontwikkeling van de doelgroep
 • Methodiek
 • School en didactiek
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Toelating

Je kunt op basis van je vooropleiding en werkervaring instromen. Daarnaast dien je in het bezit te zijn van een arbeidscontract (min. 16 uur per week) bij een van de aangesloten onderwijsorganisatie.

 • 1 jaar werkervaring + MBO 3 diploma
 • 3 jaar werkervaring + MBO 2 diploma + toereikende capaciteitentest
 • 6 jaar werkervaring + VMBO GL/TL, HAVO, ‘oud’ MBO 3
 • Instromen in profieldeel met diploma PMK of GPM

Indien je niet voldoet aan de bovenstaande instroomeisen, maar je verwacht op grond van je opleiding en specifieke werkervaring wel te passen binnen het profiel, vraag dan vrijblijvend een gesprek aan.

Certificering

Als je voor alle examens en Algemeen Vak Ondersteunende vakken (AVO-vakken) bent geslaagd, ontvang je een mbo-diploma Pedagogisch werk Onderwijsassistent. Het mbo-diploma is een bewijs dat je over de competenties beschikt om het beroep uit te oefenen, zowel voor jouw huidige werkgever als voor een toekomstige.

Aanmelden

Aanmelden Informatieavond
Voor elke start van de opleiding houden wij een informatieavond om 19:00 uur op de Vonk locatie in Schagen (Hofstraat 13). Aanmelden voor de informatieavond doe je hier

Aanmelden opleiding
De opleiding is modulair ingericht en kent 4 in- en uitstroommomenten. Dit betekent dat jij 4x per jaar kan starten aan de opleiding. Belangrijk is dat je een betaalde werkplek hebt bij een opvangorganisatie waar Vonk mee samenwerkt. Wanneer dit niet het geval is kan de werkgever informatie bij ons opvragen zodat deze zich aan kan sluiten aan de samenwerking.

Instroommomenten (eerste lesdag):

 • September 2024: 5 september 2024 (aanmelddeadline 21 juni 2024)
 • November 2024: 21 november 2024 (aanmelddeadline 4 oktober 2024)
 • Januari 2025: 6 februari 2025 (aanmelddeadline 13 december 2024)
 • April 2025: 17 april 2025 (aanmelddeadline 7 maart 2025)
 • September 2025: nog niet bekend (aanmelddeadline 13 juni 2025)

Meld je via onderstaande knop aan voor deze cursus/ opleiding. Selecteer de vakrichting en de opleiding die je wil doen en je krijgt een lijst met startdata. Selecteer de door jou gewenste datum. Aanmelden kan als individuele cursist of als bedrijf.
Als bedrijf kun je via deze weg tot 5 medewerkers aanmelden. Wil je meer dan 5 medewerkers aanmelden, dan kun je dit aangeven in het opmerkingen veld.

Aanmelden

Ons team staat voor je klaar

Telefoonnummer: 0223 - 611 310
E-mail: bo@vonknh.nl
Postbus 250, 1780 AG Den Helder