Pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker niv. 3 + 4

Zin om doelgericht het spelen, ontwikkelen en leren te stimuleren bij kinderen? 

In het kort

Type

BBL-bedrijfsopleiding

Locaties

 • Schagen

Vakrichting

 • Zorg & Welzijn

Wil je gaan werken binnen de kinderopvang of onderwijs, dan ben je bij ons aan het juiste adres! Ook als zij-instromer zijn er voldoende mogelijkheden bij ons.

De verkorte opleidingen zijn ontstaan door de samenwerking tussen Vonk en diverse opvang- en onderwijsorganisaties uit de regio. Om deel te nemen aan de opleidingen heb je een werkovereenkomst nodig met een van de aangesloten partijen. 

Aangesloten partijen:

Zit jouw werkgever hier niet bij? In dat geval kan je werkgever informatie bij ons opvragen zodat deze zich aan kan sluiten aan de samenwerking. Heb je geen werkgever, wij brengen je graag met de partners in contact.

Pedagogisch medewerker kinderopvang – niveau 3
BBL-bedrijfsopleiding Duur: 1,5 jaar

Inleiding

De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuteropvang worden aangeboden. De pedagogisch medewerker kinderopvang heeft de rol van mentor voor een aantal kinderen en ondersteunt de ontplooiing van het individuele - en unieke - kind met diens talenten en behoeften, en dit alles passend bij de ontwikkelingsleeftijd. De pedagogisch medewerker stelt zich actief op en stimuleert doelgericht het leren en ontwikkelen van kinderen op allerlei ontwikkelingsdomeinen. Spelenderwijs, door te laten ontdekken, te laten ervaren en te laten oefenen binnen een gevarieerd aanbod.

Typerend voor de pedagogisch medewerker kinderopvang is dat zij/hij voortdurend gebruik maakt van taal en interactievaardigheden om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Resultaat van het handelen van de pedagogisch medewerker is dat zij/hij een veilige, vertrouwde omgeving voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen creëert, waarbij gezorgd wordt voor een balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds.

Inhoud

Deze opleiding is opgedeeld in modules. Hierdoor kun je 4 keer per jaar instromen. De opleiding bevat in totaal 6 modules (2 x basisdeel en 4 x profieldeel). In het basisdeel volg je lessen met studenten uit de opleiding Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Het profieldeel volg je met medestudenten van jouw opleiding en deels gezamenlijk met studenten van andere opleidingen.

De opleiding is opgedeeld in een basisdeel en profieldeel, opgedeeld in modules. Dat bestaat onder andere uit:

 • Communiceren met de doelgroep
 • Activiteiten aanbieden
 • Ontwikkeling van de doelgroep
 • Methodiek
 • VVE aanbieden
 • Nederlands
 • Rekenen

Toelating

Je kunt op basis van je vooropleiding en werkervaring instromen. Daarnaast dien je in het bezit te zijn van een arbeidscontract (min. 16 uur per week) bij een van de aangesloten kinderopvangorganisaties.

 • 1 jaar werkervaring + MBO 2 diploma gericht op verwante opleiding
 • 3 jaar werkervaring + MBO 2 diploma in willekeurige richting
 • 6 jaar werkervaring +
 • Overgangsbewijs van Havo 3 naar 4
 • Diploma VMBO kader
 • ‘oud’ diploma vergelijkbaar met huidige MBO 2 diploma

Indien je niet voldoet aan de bovenstaande instroomeisen, maar je verwacht op grond van je opleiding en specifieke werkervaring wel te passen binnen het profiel, vraag dan vrijblijvend een gesprek aan.

Certificering

Als je voor alle examens en Algemeen Vak Ondersteunende vakken (AVO-vakken) bent geslaagd, ontvang je een mbo-diploma Pedagogisch medewerker Kinderopvang. Het mbo-diploma is een bewijs dat je over de competenties beschikt om het beroep uit te oefenen, zowel voor jouw huidige werkgever als voor een toekomstige.

Aanmelden

Aanmelden informatieavond
Enkele maanden voorafgaand aan elk startmoment van de opleiding houden wij een informatieavond om 19:00 uur op de Vonk locatie in Schagen (Hofstraat 13). Aanmelden voor de informatieavond doe je hier

Aanmelden opleiding
De opleiding is modulair ingericht en kent 4 in- en uitstroommomenten. Dit betekent dat jij 4x per jaar kan starten aan de opleiding. Belangrijk is dat je een betaalde werkplek hebt bij een opvangorganisatie waar Vonk mee samenwerkt. Wanneer dit niet het geval is kan de werkgever informatie bij ons opvragen zodat deze zich aan kan sluiten aan de samenwerking.

Instroommomenten (eerste lesdag):

 • September 2024: 5 september 2024 (aanmelddeadline 21 juni 2024)
 • November 2024: 21 november 2024 (aanmelddeadline 4 oktober 2024)
 • Januari 2025: 6 februari 2025 (aanmelddeadline 13 december 2024)
 • April 2025: 17 april 2025 (aanmelddeadline 7 maart 2025)
 • September 2025: nog niet bekend (aanmelddeadline 13 juni 2025)

Meld je via onderstaande knop aan voor deze cursus/ opleiding. Selecteer de vakrichting en de opleiding die je wil doen en je krijgt een lijst met startdata. Selecteer de door jou gewenste datum. Aanmelden kan als individuele cursist of als bedrijf.
Als bedrijf kun je via deze weg tot 5 medewerkers aanmelden. Wil je meer dan 5 medewerkers aanmelden, dan kun je dit aangeven in het opmerkingen veld.

Aanmelden

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker – niveau 4
BBL-bedrijfsopleiding Duur: 1,5 jaar

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt binnen een kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang of voorschoolse educatie worden aangeboden. Ook kan de gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkzaam zijn in een integraal kindcentrum of brede school waar opvang en onderwijs gecombineerd worden, bijvoorbeeld als 'combinatiefunctionaris'. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker kan ook werkzaam zijn in organisaties die opvoedingsondersteuning en/of ondersteuning aanbieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstand, al dan niet als gevolg van een zintuigelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking dan wel vanwege de leef- of opvoedingssituatie. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt in groepsverband een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind/jongere. Zij/hij creëert een veilige, vertrouwde omgeving waarbinnen gezorgd wordt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds.

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker heeft de rol van mentor voor een aantal kinderen/jongeren en ondersteunt de ontplooiing van het individuele - en unieke - kind met diens talenten en behoeften, en dit alles passend bij de ontwikkelingsleeftijd. Zij/hij stelt zich actief op en stimuleert doelgericht het leren en ontwikkelen van kinderen/jongeren op allerlei ontwikkelingsdomeinen. Spelenderwijs, door te laten ontdekken, te laten ervaren en te laten oefenen binnen een gevarieerd aanbod. Afhankelijk van de setting kan ze/hij een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega's en vrijwilligers en is zij/hij het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en betrokken zoals interne collega's en externe deskundigen. Voor het management kan zij/hij een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker weet van aanpakken en toont een ondernemende houding.

Inhoud

Deze opleiding is opgedeeld in modules. Hierdoor kun je 4 keer per jaar instromen. De opleiding bevat in totaal 6 modules (2 x basisdeel en 4 x profieldeel). In het basisdeel volg je lessen met studenten uit de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang en Onderwijsassistent. Het profieldeel volg je met medestudenten van jouw opleiding en deels gezamenlijk met studenten van andere opleidingen.

De opleiding is opgedeeld in een basisdeel en profieldeel, opgedeeld in modules. Dat bestaat onder andere uit:

 • Communiceren met de doelgroep
 • Activiteiten aanbieden
 • Ontwikkeling van de doelgroep
 • Methodiek
 • VVE aanbieden
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Toelating

Je kunt op basis van je vooropleiding en werkervaring instromen. Daarnaast dien je in het bezit te zijn van een arbeidscontract (min. 16 uur per week) bij een van de aangesloten kinderopvangorganisaties.

 • 1 jaar werkervaring + MBO 3 diploma
 • 3 jaar werkervaring + MBO 2 diploma + toereikende capaciteitentest
 • 6 jaar werkervaring + VMBO GL/TL, HAVO, ‘oud’ MBO 3
 • Instromen in profieldeel met diploma PMK of onderwijsassistent

Indien je niet voldoet aan de bovenstaande instroomeisen, maar je verwacht op grond van je opleiding en specifieke werkervaring wel te passen binnen het profiel, vraag dan vrijblijvend een gesprek aan.

Certificering

Als je voor alle examens en Algemeen Vak Ondersteunende vakken (AVO-vakken) bent geslaagd, ontvang je een mbo-diploma Pedagogisch medewerker. Het mbo-diploma is een bewijs dat je over de competenties beschikt om het beroep uit te oefenen, zowel voor jouw huidige werkgever als voor een toekomstige.

Aanmelden

Aanmelden informatieavond
Voor elke start van de opleiding houden wij een informatieavond om 19:00 uur op de Vonk locatie in Schagen (Hofstraat 13).  Aanmelden voor de informatieavond doe je hier

Aanmelden opleiding
De opleiding is modulair ingericht en kent 4 in- en uitstroommomenten. Dit betekent dat jij 4x per jaar kan starten aan de opleiding. Belangrijk is dat je een betaalde werkplek hebt bij een opvangorganisatie waar Vonk mee samenwerkt. Wanneer dit niet het geval is kan de werkgever informatie bij ons opvragen zodat deze zich aan kan sluiten aan de samenwerking.

Instroommomenten (eerste lesdag):

 • September 2024: 5 september 2024 (aanmelddeadline 21 juni 2024)
 • November 2024: 21 november 2024 (aanmelddeadline 4 oktober 2024)
 • Januari 2025: 6 februari 2025 (aanmelddeadline 13 december 2024)
 • April 2025: 17 april 2025 (aanmelddeadline 7 maart 2025)
 • September 2025: nog niet bekend (aanmelddeadline 13 juni 2025)

Meld je via onderstaande knop aan voor deze cursus/ opleiding. Selecteer de vakrichting en de opleiding die je wil doen en je krijgt een lijst met startdata. Selecteer de door jou gewenste datum. Aanmelden kan als individuele cursist of als bedrijf.
Als bedrijf kun je via deze weg tot 5 medewerkers aanmelden. Wil je meer dan 5 medewerkers aanmelden, dan kun je dit aangeven in het opmerkingen veld.

Aanmelden

 

Ons team staat voor je klaar

Telefoonnummer: 0223 - 611 310
E-mail: bo@vonknh.nl
Postbus 250, 1780 AG Den Helder


BBL opleidingen Pedagogisch werk helpen zij-instromers direct aan werk in de kinderopvang

Woensdag 11 september is er een informatiebijeenkomst voor de BBL-opleidingen werken in de kinderopvang. Na de zomer is er weer een instroommoment. Het is dan ook een jaar geleden dat we zijn gestart met deze BBL opleidingsvorm. Wat heeft dit de kinderopvang gebracht? We gaan in gesprek met Marga Hendriks, directeur bestuurder bij Kappio en Gali Bunich Kuppen, student van de opleiding bij Vonk en medewerker bij Kappio.