Mbo-studentenfonds

Volg je een mbo-opleiding? En heb je financiële hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat je ouders te weinig geld hebben om schoolboeken te kopen? Dan kun je bij Vonk een vergoeding uit het mbo-studentenfonds aanvragen op deze pagina.

Logo van vonk onderwijs

Veel gestelde vragen

Wat is het mbo-studentenfonds?

Het mbo-studentenfonds is een regeling voor minderjarige studenten van wie de ouders en verzorgers de verplichte boeken, leermiddelen en andere schoolkosten niet kunnen betalen. Ook als je tussen de 18 en 23 jaar bent of als je studievertraging opgelopen hebt, kun je soms in aanmerking komen voor het mbo-studentenfonds. Dit fonds is een regeling vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op deze pagina kun je een een aanvraag doen.

Wie heeft er recht op het mbo-studentenfonds?

 Vonk is wettelijk verplicht om voorzieningen te treffen voor de ondersteuning van studenten die zijn ingeschreven*. Hierin zijn vier doelgroepen van studenten omschreven die recht hebben op het studentenfonds.

Er zijn vier doelgroepen van studenten omschreven die recht hebben op het studentenfonds:

 1. Studenten die aantoonbaar onvoldoende middelen voor onderwijsbenodigdheden hebben.
 2. Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen.
 3. Studenten die lid zijn van een studentenraad, medezeggenschap, of bestuur van   studentenorganisatie.
 4. Studenten die zich bestuurlijk/maatschappelijk zodanig inzetten dat dit naar het oordeel van het bevoegd gezag in het belang van school/onderwijs is.

Vonk vindt het belangrijk om ook de studenten die niet in deze doelgroepen vallen, te ondersteunen en voegt zelf een vijfde categorie toe aan deze regeling.

 1. Studenten die niet in de doelgroepen 1 t/m 4 vallen maar wel financiële ondersteuning nodig denken te hebben.

Aanvraagformulier mbo-studentenfonds

Hierbij doe ik een aanvraag voor het mbo-studentenfonds
Doelgroep 1 toelichting:

Om in aanmerking te komen voor het studentenfonds moet je onderstaande documenten overleggen:

Minstens één van de volgende bewijzen:
 • Bewijs van kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • Bewijs dat ouders niet meer verdienen dan 120% van het bijstandsniveau (het bijstandsniveau voor 2022 is: alleenstaande: € 1.216,62 incl. vakantietoeslag van 5%;
  alleenstaande ouder: € 1.216,62 incl. vakantietoeslag van 5%;
  gehuwden en samenwonenden: € 1.738,02 incl. vakantietoeslag van 5%.)
 • Bewijs dat het gezin in de schuldsanering zit
 • Bewijs dat er een bewindvoerder is
Doelgroep 2 toelichting:

Om in aanmerking te komen voor het studentenfonds moet je onderstaande documenten overleggen:
 
 • Bewijs van toekenning van verlenging van de basisbeurs en dat alle aanvullende voorzieningen van DUO zijn uitgeput.
En daarbij:
 • Een gedagtekende schriftelijke verklaring van een arts/verloskundige/huisarts/psycholoog. Hier staat in dat de betreffende student niet binnen de daarvoor opgestelde termijn het diploma kan behalen. Bij vragen over de schriftelijke verklaring kun je altijd overleggen met de tweedelijnsbegeleiding.

  Deze verklaring is nodig in het geval van;
  • langdurige afwezigheid door ziekte
  • zwangerschap/bevalling
  • handicap of chronische ziekte
  • bijzondere familieomstandigheden
    
 • Een onderbouwing door de contactpersoon (eerste- of tweedelijns begeleiding) van de onderwijslocatie
In het geval van overige, niet nader gedefinieerde bijzondere omstandigheden: een motivatiebrief van de student en een onderbouwing door een medewerker van de onderwijslocatie.
Doelgroep 3 toelichting:

Om in aanmerking te komen voor het studentenfonds moet je onderstaande documenten overleggen:
 • Een bewijs van deelname aan de betreffende raad of organisatie.
Doelgroep 4 toelichting:

Om in aanmerking te komen voor het studentenfonds moet je onderstaande documenten overleggen:
 
 • Een bewijs van deelname aan de betreffende raad of organisatie. 
Studenten die deelnemen aan de open avond hoeven zelf geen aanvraag te doen, dit verloopt via de onderwijsmanager en afdeling Communicatie.
Doelgroep 5 toelichting:

Om in aanmerking te komen voor het studentenfonds moet je onderstaande documenten overleggen:

Minstens één van de volgende bewijzen:
 • Bewijs van kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • Bewijs dat ouders niet meer verdienen dan 120% van het bijstandsniveau (het bijstandsniveau voor 2022 is: alleenstaande: € 1.216,62 incl. vakantietoeslag van 5%;
  alleenstaande ouder: € 1.216.62 incl. vakantietoeslag van 5%;
  gehuwden en samenwonenden: € 1.738,02 incl. vakantietoeslag van 5%.)
 • Bewijs dat het gezin in de schuldsanering zit.
 • Bewijs dat er een bewindvoerder is.
Waar doe je een aanvraag voor?
Waar doe je een aanvraag voor?
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
2 GB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Ik heb over deze aanvraag een gesprek gevoerd met een medewerker.
Ik heb behoefte aan een gesprek over mijn persoonlijke situatie
*De tweedelijnsbegeleider (Adviseur Vonk Student Support) kan je benaderen en aanvullende vragen stellen. Om je privacy te kunnen waarborgen gaan we vertrouwelijk met je gegevens om.