Bpv/stage

Kappersopleiding Vonk leerling kapster knipt haar

Stage lopen: leren doe je in de praktijk

Een mooi vak leer je het beste in de praktijk en daarom is een stage een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding. Tijdens deze zogenoemde beroepspraktijkvorming (bpv) ervaar je hoe het is om echt aan het werk te zijn en leer je door vooral veel te doen. Ook gebruik je deze ervaring om erachter te komen welke richting van de opleiding je interessant vindt, wat je nog graag meer wilt leren en hoe je werkende leven er na de studie er misschien wel uit gaat zien. Aan de bpv besteed je ongeveer de helft van je tijd van de opleiding, al verschilt dit uiteraard per branche. En omdat de bpv een groot, verplicht onderdeel is van je opleiding wordt deze officieel gestart met een praktijkovereenkomst (pok). Ook wordt de bpv beoordeeld of deze voldoende is om je diploma te halen. Tijdens een bol-opleiding loop je bij één of meerdere erkende leerbedrijven de bpv. Volg je bbl? Dan loop je eigenlijk vooral stage, want dan werk je meestal 4 dagen per week bij het erkende leerbedrijf volgens een arbeidscontract en ga je één of anderhalve dag per week naar Vonk voor de theorie. Over het algemeen zoek je zelf een bpv-plaats en regel je veel zaken zelf. Bij sommige opleidingen zijn er al aangewezen stageplaatsen, dit hoor je tijdens de informatiedag bpv van jouw opleiding.

Begeleiding

Voor, tijdens en na je bpv krijg je begeleiding van je coach/mentor en de bpv-begeleider. Iedere opleiding heeft een bpv-begeleider die alle eisen en afspraken kent tussen de opleiding en de erkende leerbedrijven. Ze controleren of alle verplichte onderdelen zoals de praktijkovereenkomst goed zijn aangevraagd en kijken samen met je coach naar je leerproces en leerdoelen. Ook kunnen zij meedenken over oplossingen als er onverhoopt iets anders gaat dan verwacht. Ook houdt de bpv-begeleider tijdens de bpv contact met jou en met je praktijkopleider en komt je bezoeken op je bpv-plek. Je bespreekt je voortgang met de bpv-begeleider, volgens het voortgangsformulier. Na afloop van het bpv-bezoek zal het ingevulde voortgangsformulier worden gedeeld met jou, je coach/mentor en de praktijkopleider.

Contact de bpv-begeleiders

SBB erkend leerbedrijf logo

Erkend leerbedrijf

Je mag alleen een bpv doen bij een erkend leerbedrijf. Dit erkende leerbedrijf is erop getoetst dat:

  • De werkzaamheden moeten passen bij de opleiding (de kwalificatie of onderdelen daarvan) van de student.
  • De student begeleiding krijgt van een bekwame praktijkopleider.
  • De werkplek voldoet aan algemene veiligheidseisen.

Welk bedrijf erkend is voor de opleiding die jij volgt, weet de bpv-begeleider. Als je dit zelf wilt opzoeken dan kan dat op de site van de S-BB in het register van erkende leerbedrijven of op stagemarkt.nl.

Heb je een bedrijf op het oog maar is deze nog geen erkend leerbedrijf? Bespreek dit met de bpv-begeleider. Samen met het leerbedrijf kunnen zij een verzoek tot erkennen aanvragen bij de S-BB. Nadat er door de S-BB een erkenning is afgegeven kan het leren in het bedrijf starten.