Bpv leerbedrijven

Stage lopen bij erkend leerbedrijf

De beroepspraktijkvorming (bpv of stage) is een belangrijk en verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding. Om de studenten goed voor te bereiden op hun vakgebied lopen ze allemaal een stage. Ook voor het bedrijf zijn stagiaires of bpv-ers een grote meerwaarde, het bedrijf helpt tenslotte om toekomstige collega’s goed op te leiden.

Om te zorgen dat aan alle eisen voor het diploma wordt voldaan, lopen studenten deze stage bij een erkend leerbedrijf. Eisen die worden gesteld zijn onder andere:

  • De werkzaamheden moeten passen bij de opleiding (de kwalificatie of onderdelen daarvan) van de student.
  • De student krijgt begeleiding van een bekwame praktijkopleider.
  • De werkplek voldoet aan algemene veiligheidseisen.

Aanmelden als erkend leerbedrijf? Dat kan via het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Stageplaatsen aanbieden als leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf bied je bpv-plekken aan bol-studenten en/of bbl-studenten. In de Beroeps Opleidende Leerweg (bol) beslaat de bpv 20 tot 60 procent van de opleiding. De omvang van de stage is afhankelijk van het leerjaar. Deze studenten ontvangen studiefinanciering. In de Beroeps Begeleidende Leerweg (bbl) omvat de beroepspraktijkvorming 60 tot 80 procent van de studieduur. Bij deze leerweg is de student in loondienst bij je bedrijf en volgt gemiddeld één dag in de week een opleiding bij Vonk. Deze studenten ontvangen een salaris en geen studiefinanciering. De arbeidsovereenkomst voor een bbl-traject wordt vaak tussen student en bedrijf afgesproken vóór de start van de opleiding.

Heb je een erkend leerbedrijf maar heb je nog niet eerder met ons samengewerkt? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek. 

Telefoon: 0223 61 13 57
E-mail: bpv-bureau@vonknh.nl

Begeleiding vanuit school

De bpv-periode is altijd een samenwerking tussen bedrijf, student en de bpv-begeleider. De bpv-begeleider heeft een aantal keren contact met de student en de praktijkopleider over hoe het gaat. Ook zaken als de urenregistratie en de beoordeling gaan langs de bpv-begeleider en de begeleider kan meekijken naar oplossingen als er onverhoopt iets anders gaat dan verwacht. Daarnaast kan de bpv-periode niet starten zonder ondertekende praktijkovereenkomst, de zogenoemde pok. Deze pok biedt het bedrijf maar ook de student duidelijkheid over de afspraken en over bijvoorbeeld de gestelde eisen aan het aantal uren en de beoordeling van de werkzaamheden.

Contact de Bpv-begeleiders

Verwante documenten

Leerbedrijven voor praktijkleerverklaringen en keuzedelen

Je kunt als bedrijf ook het zogenoemde praktijkleren voor medewerkers faciliteren. Zo kun je een samenwerking aangaan met Vonk om praktijkleerverklaringen op de werkvloer in te zetten: een laagdrempelige manier om een klein stukje van een kwalificatie te leren of te toetsen. Zo kan de medewerker gewoon op de werkvloer extra werkzaamheden aanleren of laten certificeren. Daarnaast zijn er voor Nederlandse mbo-opleidingen keuzedelen ingevoerd. Dit zijn vakken die een student de kans geven om een vak te verdiepen of juist kennis te verbreiden. Het is daarom een plus op de opleiding. Dit helpt de zogenoemde arbeidsmarktrelevantie van een opleiding. We werken samen met bedrijven uit de regio om het aanbod van keuzedelen af te stemmen op de arbeidsmarkt. Interesse in één van deze onderwijsvormen? Neem contact op voor meer informatie.

Telefoon: 0223 61 13 57
E-mail: bpv-bureau@vonknh.nl