Studenten Plantenteelt op excursie bij demoleerbedrijf Huiberts

Begin juni konden de demoleerbedrijven van het programma Biodivers Perspectief door mbo-studenten van het Clusius College (inmiddels Vonk) worden bezocht. De opleiding plantenteelt in Hoorn haakte direct in en John Huiberts (biologisch teler in Sint Maartensbrug) maakte tijd voor studenten van alle niveaus en alle leerjaren. Bram Bakker die er naar eigen zeggen met 0-verwachting heenging: ‘’Ik vond het ‘loei’ interessant en vond het mooi hoe John over zijn vak vertelde. Nadat hij een PowerPoint liet zien over zijn manier van telen, werden we rondgeleid in de schuur en over het land. Ik heb tijdens deze 

Plantenteelt docent Ard Kroon gaf een leerzame opdracht mee: beschrijf drie methodes/machines die Huiberts op zijn biologische bedrijf toepast en vertel waarom dit ook, of juist niet, op een gangbaar bedrijf toepasbaar is. Het resultaat was opmerkelijk. Meerdere studenten, zelf ook van een bollenbedrijf, kwamen tot de conclusie dat kennis die Huiberts heeft opgedaan en machines die hij (mede) heeft ontwikkeld een bredere toepassing hebben.

Natuurlijk plaatsten zij ook kanttekeningen. Bij Huiberts grijpen alle maatregelen op elkaar in, om het plaatje rond te maken zijn meerdere jaren van omschakeling nodig. Maar studenten herkennen ook maatregelen die op gangbare bedrijven een bijdrage (kunnen) leveren aan biodiversiteit én een betere opbrengst.

Machines

De maatregelen betreffen: grondbewerking, onkruidbestrijding en de toepassing van groenbemesters. In bijna alle verslagen wordt melding gemaakt van de JBM Mulcher. Teun van Zaal, die bij Huiberts zijn stage doorloopt, licht toe: ‘’John doet aan niet kerende grondbewerking. Dit houdt in dat hij niet gaat frezen, ploegen of spitten. Het idee van deze machine is om het onkruid kapot te frezen/hakselen en dit achter de machine neer te slaan. De achtergebleven resten drogen uit of verteren. Dit kan ook op een gangbaar bedrijf gebruikt worden, omdat je met gebruik van deze machine meer structuur in de bodem houdt.’’ De mulcher is volgens Van Zaal door John ontworpen en in samenwerking met Ben Bruns gemaakt. Vandaar de naam JBM mulcher.

Trekker ploegt de grond

Onkruidbestrijding met de JBM Mulcher.

De eco-ploeg sprak tot verbeelding, met name omdat bij deze wijze van ondiepe grondbewerking het bodemleven intact blijft. Chris Wessels: ‘’Bij John wordt er in principe niet geploegd om het bodemleven beter in stand te kunnen houden en zo min mogelijke werkgangen te hebben per teeltjaar. Als er geploegd wordt, gebeurt het met een ecoploeg. De laag teeltaarde wordt zo min mogelijk aangetast en bodemleven wordt met rust gelaten. Dit zou bij ons ook kunnen.’’

Boerderij machine

De ecoploeg staat nu in de schuur.

Bram Bakker werd gegrepen door de toepassing en het planten onder de groenbemester. ‘’Dat is zeker een mooi systeem. Vrij snel na het rooien zaait John een mengsel groenbemesters. Voor het planten maait hij dat af en hij plant dus onder de groenbemester. Net voor de opkomst gaat er weer een machine over die de wortels van de groenbemester pakt en boven de spruit van de tulpen blijft.’’ Dat de plantmachine onder de graszode plant intrigeerde ook Wessels, al lijkt dit hem alleen op zandgronden mogelijk. Wessels stond in zijn verslag vooral stil bij de eigen graafmachine om compost om te spitten. ”Die is op elk bedrijf bruikbaar.’’

Creativiteit

Biodivers telen wakkert creativiteit aan. Dat bleek eveneens uit de ingeleverde verslagen. Bakker: ‘’We kwamen aan bij een droogwand waar tulpenkoppen in zaten, na het drogen worden ze gebruikt voor de verkoop van bijvoorbeeld kleurstoffen of confetti etc.’’ Jelle Zomerdijk verbaasde zich over de het feit dat Huiberts zelf een brandnetelextract maakt om luizen te bestrijden. Waarbij Bakker juist weer de kruiden in de berm vermeldde die insecten aantrekken en dus ook natuurlijke vijanden van luizen.

Een goed idee vond Zomerdijk vruchtwisseling door samenwerking met andere bedrijven. In zijn verslag noemde hij de bonen die stikstof binden, waar de bollen in een volgteelt weer profijt van hebben.