Project NERDVET!

Samen met Italië (University of Verona, ENAIP NET), Spanje (Centro San Viator), Griekenland (Perrotis College), Portugal (Innovinter Formacoã) en België (European Vocational Training Association EVTA) is Vonk verbonden aan een internationaal Erasmus project; NERDVET*. Alles over dit mooie project lees je in dit artikel (geschreven door Susanne Libbenga, docente vmbo/mbo, schoolopleider op onze vestiging in Alkmaar).

Wat is het project NERDVET?

Dit project gaat over kritisch denken en mediawijsheid bij mbo-studenten. Doel van het project is om het kritisch denken en mediageletterdheid van studenten te bevorderen en te versterken door middel van onderwijsactiviteiten. Hiervoor zijn er gezamenlijk met de betrokken partners lessen ontwikkeld. Kritisch denken en mediawijsheid gaat o.a. over metacognitieve vaardigheden zoals het herkennen van nepnieuws, het bewust worden van eigen vooroordelen, bewust zijn van eigen aannames. Lastige en abstracte begrippen wel, maar heel relevant. Deze vaardigheden zijn van belang, niet alleen voor een baan maar ook als kritische burger; het kunnen meepraten over onderwerpen die in de maatschappij spelen. Hoe stimuleer je dit dan bij studenten en hoe zet je dit in je onderwijs in?

23 en 24 juni internationale bijeenkomst.

Vorige week, waren alle betrokken partners van dit project aanwezig in Alkmaar. Marina van Staveren had de projectbijeenkomst georganiseerd samen met Paulien Heuberger. De bijeenkomst stond in het teken van de voortgang van het project, de voortgang van het onderzoek, verdere kennisdeling, de gegeven lessen en de vervolgstappen voor implementatie binnen de verschillende organisaties. Er zijn gesprekken geweest met onze mbo-niveau 2 studenten die de lessen hebben gevolgd en docenten die betrokken zijn bij de lessenserie.

Echte Clusius Tour op 23 juni 2022

Ook op 23 juni speelden onze mbo-niveau 2 studenten (die ook betrokken zijn bij het project) een belangrijke rol, door het geven van een échte Clusius Tour aan onze buitenlandse gasten. De studenten deden dit geweldig! In het Engels werden alle dieren in het dierverblijf en de paarden in de stal getoond. Er was zelfs even kort tijd dat onze buitenlandse collega’s op de menkar meekonden. Na afloop gaven de collega’s aan dat de rondleiding van de studenten toch echt wel “the most fun part of the day” was. Erg onder de indruk waren ze verder van ons schoolgebouw, alle faciliteiten én natuurlijk de dieren.

Aan het eind van de middag gaven Lara Meijer en Susanne Libbenga een workshop. Hierin zijn een aantal “good practices” verzameld. Zodat onze collega’s deze lessen zelf eens konden ervaren. Heel belangrijk voor onze mbo-niveau 2 doelgroep is dat de lessen niet te abstract zijn. Dit wilden we ook duidelijk overbrengen bij collega’s.

Korte terugblik, wat is er al gedaan?

Vooraf aan het ontwikkelen van de lessenserie is er een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan vanuit de Universiteit van Italië met de andere betrokken partners. Francesco Tommasi is promovendus met het onderwerp kritisch denken en mediageletterdheid aan de Universiteit van Verona. Bij het Clusius College zijn deze gezamenlijk ontwikkelde lessen verder op de doelgroep mbo-niveau 2 studenten afgestemd en uitgevoerd.

Vanuit het Clusius College zijn Lara Meijer, Yrina Drost, Marina van Staveren, Corrie Mulder, Ryanne Rustenburg, Clara Bovenberg, Jan Krol, Paulien Heuberger, Maartje Nagtegaal en Susanne Libbenga bij deze pilot betrokken. Het geven van lessen is gedaan door Lara Meijer, Iems Tervoort, Jan Krol, Clara Bovenberg, Mariska Visser en Susanne Libbenga.

Studenten van de mbo-niveau 2 opleidingen Combi Dier en Bloem & Design hebben de lessen kunnen ervaren. Na iedere les konden studenten feedback geven op de lessen. Aan het eind van deze lessen is er met 2 studenten een kwalitatief interview uitgevoerd door Francesco. Dit interview was in het Engels. De studenten gaven constructieve feedback, waarin ze ook de meningen van klasgenoten zo veel mogelijk vertegenwoordigden. Ze gaven aan dat de onderwerpen over kritisch denken & mediawijsheid eigenlijk al wel vanaf het begin van de opleiding aan bod moeten komen. Als voorbeeld gaven ze het omgaan met social media, dit kan al beginnen in het vmbo volgens de studenten. De lessen vonden ze verder prima passen tijdens begeleidingsuren (SLB). 

Hoe nu verder?

Er is 23 en 24 juni gebrainstormd over de vervolg stappen van het project. De ontwikkelde lessenserie zal komend schooljaar inclusief docentenhandleiding beschikbaar komen (in verschillende talen). De lessen passen goed in het SLB-programma, waardoor het breed, tijdens SLB, ingezet kan worden. Komend schooljaar zal er aandacht besteed worden aan het trainen van collega’s om deze lessen in te zetten. Ook zal ingezet worden op kennisdeling van het project; zowel binnen als buiten de organisatie. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek van belang voor verdere ontwikkelingen.

Wordt vervolgd dus! 

 

*NERDVET betekenis; NERD heeft alles te maken met denken, kritisch zijn. VET is de afkorting van Vocational Education and Training, vertaald in het Nederlands: beroepsonderwijs en training. Vandaar de naam NERDVET.