Het Taaldorp: een nieuw initiatief vanuit Vonk Educatie

Vanuit behoefte van de NT2-cursisten (Nederlands als tweede taal) is een nieuw initiatief ontstaan bij Vonk, het Taaldorp. Het Taaldorp richt zich op functioneel spreken. Het doel is om de spreekvaardigheden van cursisten te verbeteren. Het Taaldorp wordt georganiseerd met ondersteuning van vrijwilligers.

Op 3 november was de start van een reeks avonden over functioneel spreken voor huidige NT2-cursisten met taalniveaus A1 en A2. Aan de hand van thema’s waren ruimtes ingericht op Vonk locatie Drechterwaard in Alkmaar. Per avond zijn de thema’s onder andere familie, wonen, reizen en vrije tijd. De ruimtes worden dan aangekleed met bij het thema passende attributen zoals posters en boeken.

De cursisten hebben vooraf materiaal ontvangen waarmee zij zich voor konden bereiden. Tijdens de les kregen zij eerst video’s te zien over de verschillende thema’s. Met behulp van dialogen, woordenlijsten en verdiepende vragen over de thema’s, was er ondersteuning in de les.

Vrijwilligers hebben een belangrijke rol binnen het Taaldorp. Zij gaan in gesprek met de cursisten, stellen vragen en geven feedback. Elke vrijwilliger heeft daarbij het thema gekozen waar zij affiniteit mee heeft.

Het Taaldorp is een pilot waarbij de ervaringen van cursisten, vrijwilligers en docenten leidend zijn. Er zijn nu twee groepen gestart. De eerste ervaringen met het Taaldorp zijn succesvol en vormen de basis voor een vervolg in januari, maart en mei 2023.