Samenwerking practoraat Zorgtechnologie met bijzonder lectoraat InHolland

Onlangs is het practoraat Zorgtechnologie gestart, een samenwerkingsverband tussen Vonk en zorgorganisatie Omring. Nu gaat ook het bijzonder lectoraat geriatrische revalidatie van InHolland samenwerken met het practoraat.

Op 29 november jl. was de kick-off van het bijzonder lectoraat geriatrische revalidatie, gepresenteerd door Marije Deutecom (lid college van Bestuur InHolland) en Jolanda Buwalda (voorzitter college van bestuur Omring). De lector is Marije Holstege (Omring) en zij heeft tijdens de kick-off toegelicht waar het lectoraat voor staat en waar ze komende jaren mee bezig zal zijn. Dit zijn onder andere onderzoeken naar hoe oudere patiënten na een ziekenhuisopname optimaal en duurzaam kunnen revalideren.

Ook werd de samenwerking met het practoraat Zorgtechnologie benadrukt. Door een tweetal promovendi werd een heldere presentatie gegeven over hun onderzoek en wat dit kan betekenen voor de ouderenzorg. Als deelnemende partij heeft Gert Folkerts, namens het practoraat Zorgtechnologie, een presentatie gegeven. De presentatie kon rekenen op veel interesse en enthousiasme van de andere deelnemende partijen. Onder andere werd toegelicht hoe studenten van Vonk nieuwe technologieën en innovaties leren in de praktijk en bij het bijzonder lectoraat geriatrische revalidatie door hier onderzoek naar te doen. De docent/ onderzoekers begeleiden de studenten hierbij en integreren de nieuwe opgedane kennis in lesprogramma’s, projecten en nieuwe onderzoeken. De onderzoeksresultaten en bronnen worden op deze manier als het ware geborgd in een levend educatief programma dat een permanent onderdeel uitmaakt van de opleiding Zorg en Welzijn bij Vonk.

Al met al een mooie kick-off van het lectoraat en een bijzondere start voor een samenwerking met het practoraat Zorgtechnologie van Vonk.