BodemBattle NAJK zet studenten op scherp

Bodembattle

Als laatste van alle scholen en/of studieclubs speelden studenten van de mbo-opleiding Plantenteelt, van Vonk in Hoorn, de BodemBattle van NAJK. Vertegenwoordigers van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt trokken hiermee twee jaar door het land om op een andere wijze leerstof op gebied van bodembeheer (bodemsamenstelling, -leven, -verdichting, -bewerking, enzovoort) te behandelen. De battle is een uitdagende kennistest met veel spelelementen: pech- en kanskaarten, tekenopdrachten, goed/fout stellingen en meer. Leuk aan het spel is dat een competitie ontstaat: studenten gaan samenwerken (of juist niet) en na menig antwoord gaan ze met elkaar in discussie. Een deskundig spelleider als Marjan Holtland wist kleine en grote groepen tot het einde te boeien. Holtland is projectleider bij NAJK en van deze instantie kan het onderwijs komend jaar meer educatiemateriaal verwachten, bijvoorbeeld op terrein van Natuur Inclusieve Landbouw. MBO-docenten, in dit geval van Vonk, maken daar dankbaar gebruik van.