Studenten Tuin, Park en Landschap betrokken bij Kenniswerkplaats-project in Den Helder

Studenten TPL Vonk Kenniswerkplaats Den Helder

Naast de studenten van de opleiding Mechatronica dragen nu ook studenten van de opleiding Tuin, Park en Landschap (TPL) bij aan de leefbaarheid van de Den Helderse wijk ‘De Schooten”. Zij doen dit vanuit de kenniswerkplaats ‘De Circulaire wijk’. Binnen een kenniswerkplaats gaan studenten van het hbo, mbo en voorgezet onderwijs samen met de gemeente, regionale organisaties en inwoners op zoek naar innovatieve, duurzame en concrete oplossingen voor actuele problemen. Dit is een project in het kader van Biodivers Perspectief

Vooronderzoek

Vorig schooljaar hebben studenten van Hogeschool Inholland Delft en studenten van mbo Life Science uit Leeuwarden onderzoek gedaan naar de problemen rondom de wateroverlast en de biodiversiteit in de wijk de Schooten in Den Helder. De 50 jaar oude wijk heeft last van hittestress, wateroverlast en bodemdaling. Aan de mbo-studenten van Vonk is gevraagd mee te denken over vergroening in de wijk waardoor de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de wijk verbetert.

Opdracht

De studenten van de opleiding Mechatronica kregen allereerst een technische opdracht. Zij hebben gewerkt aan een oplossing om de slechte waterkwaliteit in de vijver bij De Schooten te verbeteren en zo het ontstaan van blauwalg te voorkomen. “Heel gaaf hoe je wetenschap en techniek kunt inzetten om een concreet probleem voor de buurt op te lossen”, zegt student Bart enthousiast. “Dus niet alleen: welke innovaties zijn er toepasbaar? Maar ook: wat willen de omwonenden? Superinteressant om dat te combineren.”

Vervolgens werd studenten van de opleiding Tuin, Park en Landschap gevraagd met een beplantingsvoorstel te komen om de biodiversiteit te bevorderen en de mogelijkheden voor het maken van een WADI  (waterkering en -infiltratie) voor het opvangen van regenwater te bestuderen.

Dustin, Amber en Joep, drie TPL-studenten, durfden de handschoen op te pakken. Na het lezen van de onderzoeksrapporten, een gesprek met de vertegenwoordiger van de gemeente en een rondleiding door de wijk maakten zij een plan van aanpak, waar een nieuwe groep TPL-studenten ook volgend schooljaar mee door kan gaan om het project weer een stap verder te brengen.  

Ontwerp studenten TPL Vonk Kenniswerkplaats Den Helder

Win-win-situatie

Deelname aan een kenniswerkplaats heeft vele voordelen, zowel voor de studenten als voor de gemeente en inwoners. Wijkplatform De Schooten noemt de blik waarmee jongeren naar de omgeving kijken creatief en verfrissend. “En vergis je niet, ze weten waar ze het over hebben! Voor ons levert dat interessante ideeën en bespreekitems op voor de wijk.” De studenten zelf zijn ook enthousiast en kunnen via deze vorm van praktijkleren meedenken over actuele maatschappelijke problemen. Een echte win-win-situatie.

Studenten TPL Vonk Kenniswerkplaats Den Helder - op locatie