Blue School Event op 22 maart in Theater de Kampanje

Theater-de-Kampanje

Op vrijdag 22 maart, van 15:00 tot 17:00 uur, is het Blue School Event. Niet geheel toevallig op wereldwaterdag. Dit evenement wil de bedoeling van Blue Schools duidelijker maken, meer scholen aantrekken en mensen betrekken. De Dr. Jac P. Thijsseschool, Scholen aan Zee en Vonk laten tijden het event zien wat zij in hun lessen doen in kader van Blue Schools. 

De oceaan in het klaslokaal
Het Blue School programma leert kinderen over het belang van de zee en alles wat leeft in de zee. In een tijdperk waarin wetenschap en begrip van oceanen hand in hand gaan, haalt het Blue Schoolprogramma de zee symbolisch naar het klaslokaal. Gezien de ligging van Den Helder, omsloten door de zee aan drie zijden, is het niet meer dan logisch dat lokale scholen het Blue School schap omarmen.

Inhoud van het Blue School Event
Op Wereldwaterdag, tijdens het Blue School-event, wordt aandacht besteed aan actuele thema's zoals biodiversiteit en klimaatdoelstellingen. Deelnemende scholen, waaronder naast de Helderse scholen ook hogeschool NHL stenden, presenteren hun projecten die in lijn zijn met de leerdoelen van het programma. Maar er zijn ook bijdragen van het Reddingmuseum, het Marinemuseum en het NIOZ. Iedereen die interesse heeft, kan komen. De toegang is gratis. Klik hier om je aan te melden.

Blue School Gemeenschap
Het Blue School-concept vertegenwoordigt een doorgaande leerlijn die loopt van de peuters tot aan het beroepsonderwijs. Elk jaar staat een nieuw thema centraal, zodat leerlingen van uiteenlopende leeftijden en onderwijsniveaus betrokken raken bij vraagstukken rond de oceanen.

Dankzij de brede vertegenwoordiging van Helderse scholen, van primair tot beroepsonderwijs, als Blue Schools, heeft Den Helder het concept in zijn volledigheid heeft omarmd. De gemeente streeft er dan ook naar om Blue School Muncipality te worden.

Kom naar het Blue School Event op 22 maart in Theater De Kampanje en ontdek hoe Den Helder vooroploopt met maritiem onderwijs. Een kans voor iedereen die interesse heeft in duurzaamheid en de zee.