Masterclass Smart Future: Innovaties in Groenteteelt en Akkerbouw

Masterclass Smart Future Innovaties in Groenteteelt en Akkerbouw

Op 22 mei vond in het Vonk Lab te Hoorn de masterclass 'Smart Future' plaats, speciaal georganiseerd voor groene opleidingen. Vijftig eerste- en tweedejaars studenten kwamen bijeen, afkomstig van opleidingen in plantenteelt, groenteteelt, akkerbouw, bollenteelt, en groen- en tuinonderhoud. Deze masterclass had als doel de studenten voor te bereiden op de technologische innovaties die een steeds grotere rol spelen in de agrarische sector.

Het belang van ‘high tech’ vakmanschap
De teelt van groente- en akkerbouwgewassen vereist vakmanschap, maar de toekomst vraagt ook om high tech vaardigheden. Automatisering, robotisering, sensoren en digitale beslissingsondersteuning worden steeds belangrijker om optimaal rendement en duurzaamheid te realiseren. Deze technologieën stonden centraal tijdens de masterclass.

Mechanisatie en Automatisering
Ulko Stoll van Vollegrondsgroente.net opende de masterclass met een presentatie over mechanisatie en automatisering in de groenteteelt. Vollegrondsgroente.net is een studieclub voor vollegrondsgroentetelers die voortdurend op zoek zijn naar duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Ulko Stoll besprak verschillende voorbeelden van mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van sensoren om ziektedruk te signaleren.

Aan de hand van afbeeldingen illustreerde hij de uitdagingen waarmee de sector te maken heeft en de potentiële oplossingen die mechanisatie en automatisering bieden. Hoewel deze technologieën investeringen vergen, benadrukte Ulko vooral de voordelen: professionalisering, minder afhankelijkheid van arbeidskrachten en bedrijfsspecifieke oplossingen.

Masterclass Smart Future Innovaties in Groenteteelt en Akkerbouw-
-Masterclass Smart Future Innovaties in Groenteteelt en Akkerbouw-

Sensoring en Data
Het tweede deel van de masterclass werd verzorgd door Sander Dekker van CAV Agrotheek. Hij richtte zich op het gebruik van sensoren en data in de teelt. Sander Dekker begeleidt telers en akkerbouwers bij de implementatie van nieuwe toepassingen. Hij besprak hoe bedrijven data kunnen verzamelen en analyseren, en hoe waarschuwingssystemen kunnen worden gebruikt om bespuitingsschema's te optimaliseren. Verder legde hij uit wat biomassabeelden kunnen onthullen over de gewassen en hoe deze data geïnterpreteerd kan worden om de teelt te verbeteren.

Organisatie en Doel van Smart Future
De masterclass werd georganiseerd door de programma’s Biodivers Perspectief en Smart Future. Dit programma speelt in op de toenemende rol van digitalisering en technologie in diverse beroepen. Door docenten en studenten te verbinden met innovatieve initiatieven in het bedrijfsleven, bereiden Vonk, InHolland en Horizon College hun studenten voor op de technologische toekomst in de agrarische sector.