Helderse onderwijsdelegatie bezoekt European Maritime Day in Denemarken

Helderse onderwijsdelegatie bezoekt European Maritime Day in Denemarken

Woensdag 29 mei vertrok een grote delegatie van het Helderse onderwijs naar Svendborg Denemarken, om deel te nemen aan het European Maritime Day (EMD) congres. Dit jaarlijkse tweedaagse evenement brengt de Europese maritieme gemeenschap samen om te netwerken, te discussiëren en gezamenlijke een visie te vormen voor een duurzame maritieme sector.

Waar ‘ocean Leaders’ samenkomen
De EMD staat bekend als de plek waar 'Ocean Leaders Meet'. Het evenement biedt een boeiende en interactieve ervaring, gericht op het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen in de blauwe sector en het mariene milieu. Hier worden ook strategieën besproken om vooruitgang te boeken op het gebied van maritieme duurzaamheid en innovatie.

Den Helder werd op de EMD vertegenwoordigd door de Blue Schools:  Meerwerf Basisscholen Den Helder Jac. P. Thijsse en Villa Kakelbot, Scholen aan Zee en Vonk. Het doel van Blue Schools is om het niveau van oceaangeletterdheid op scholen te verbeteren, waardoor verantwoordelijke en actieve generaties ontstaan die bijdragen aan de duurzaamheid van de oceaan. Deze scholen moedigen gemeenschappen aan om zowel de impact van de oceaan op ons leven als onze impact op de oceaan te begrijpen en te respecteren.

Toekomstgerichte Samenwerking
De Helderse delegatie had als doel kennis op te doen en uit te wisselen met andere steden en onderwijsinstellingen. Door deelname aan deze conferentie nam de delegatie nieuwe inzichten en ideeën mee terug te nemen naar Den Helder, om zo het maritieme onderwijs en de duurzaamheid in de regio verder te versterken.

Helderse onderwijsdelegatie bezoekt European Maritime Day in Denemarken certificaat

Erkenning voor Innovatieve Projecten
Tijdens het congres ontving Vonk twee certificaten voor projecten die als echte Blue Schools initiatieven zijn aangemerkt. Deze erkenning onderstreept de inzet van Vonk voor het verbeteren van de oceaangeletterdheid en duurzaamheid. De gecertificeerde projecten zijn:

  • Het Schip van de Toekomst: In dit project hebben studenten onderzocht hoe schepen kunnen worden verduurzaamd. Ze keken naar mogelijkheden om de luchtuitstoot te verminderen, onderwatergeluid te beperken en het recyclen van schepen en afvalstromen te verbeteren. Ook het welzijn van de bemanning kreeg aandacht. Studenten werkten aan schetsen voor alternatieve scheepsontwerpen, die in de komende periode verder worden uitgewerkt.
  • Triple-zero Kotters: Hierbij werken studenten samen met het Visserij Innovatie Netwerk (VIN) aan scheepsontwerpen voor kotters die minimale uitstoot van schadelijke stoffen hebben, weinig impact op het milieu, betere werk- en leefomstandigheden bieden en diervriendelijke vangst- en verwerkingsprocessen mogelijk maken. De werkgroep streeft naar schepen die op de korte termijn minder brandstof verbruiken en op de lange termijn volledig duurzaam zijn.

Met deze stap zetten Den Helder en Vonk belangrijke stappen in het versterken van zijn positie in de maritieme sector en het bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze oceanen.

Open voor Samenwerking
Den Helder staat open voor verdere samenwerking met andere steden, onderwijsinstellingen en organisaties die zich inzetten voor maritieme duurzaamheid en innovatie. Voor meer informatie of om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken, kunt u contact opnemen via smartfuture@vonknh.nl. Samen kunnen we bijdragen aan een duurzame en veerkrachtige maritieme toekomst.