Succesvolle workshop 'breed ondernemerschap' bij Vonk

breed opleiden

Op 18 april hebben we een inspirerende workshop 'Breed Ondernemerschap' georganiseerd bij Vonk. Aanwezig waren docenten van de opleidingen Plantenteelt, Commercieel Ondernemen, ICT, Veehouderij en een van onze docentonderzoekers. De workshop werd gegeven door Ine Sturkenboom, practor Natuurinclusieve Landbouw, en Rosalie Rooze van Terra, docentonderzoeker bij het practoraat.

Wat is breed ondernemerschap?
Breed ondernemerschap richt zich op het aanleren van de vaardigheden die essentieel zijn voor ondernemerschap. Het gaat niet om de zakelijke aspecten van ondernemen, maar om het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden zoals onder andere nieuwsgierigheid, oplossend vermogen, ideeën en kansen zien, risico’s inschatten, samenwerken, pro-activiteit. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.

Breed ondernemerschap heeft diverse vormen, waarvan regioleren er één is. Bij regioleren spelen docenten een belangrijke rol bij het begeleiden van studenten die aan de slag gaan met actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven. Deze verschuiving in de rol van docenten vereist dat zij niet langer alle antwoorden hebben, maar studenten coachen in het toepassen van gewenste vaardigheden. Het is echter niet vanzelfsprekend dat elke docent direct in staat is om deze nieuwe rol op zich te nemen. Daarom is ondersteuning en training voor docenten die breed ondernemerschap willen toepassen in hun lessen van groot belang. Dit stelt hen in staat om effectief studenten te begeleiden. Dit is een van de aandachtspunten waar we ons het komende schooljaar op zullen richten.

Toekomstplannen 
Binnen de opleidingen van Vonk gaan we nu onderzoeken hoe we breed ondernemerschap effectief kunnen integreren. Hiervoor zijn een aantal zaken noodzakelijk:

  • Docenten trainen in hun nieuwe rol als coach, zodat ze de juiste vaardigheden en kennis hebben om studenten te begeleiden.
  • Ondernemers die betrokken zijn bij het onderwijs zullen worden getraind in pedagogisch-didactische vaardigheden, zodat ook zij studenten effectief kunnen begeleiden.
  • Een gedetailleerde jaarplanner is essentieel, zodat ondernemers weten wanneer zij betrokken zijn bij het onderwijs en zodat activiteiten rondom drukke periodes kunnen worden gepland.

Conclusie
De workshop 'Breed Ondernemerschap' was voor zowel Vonk als Terra een groot succes en heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor de verdere ontwikkeling van onze onderwijsprogramma's. Door docenten en ondernemers te trainen en te ondersteunen, kunnen we een leeromgeving creëren waarin studenten de essentiële vaardigheden voor ondernemerschap kunnen ontwikkelen. We kijken uit naar een vervolg en de implementatie van deze plannen en de positieve impact die ze zullen hebben op zowel onze docenten, studenten als de regio.