Plantenteelt studenten volgen masterclass Zoetwater Boeren

afbeelding 1

Op 5 juni kregen alle plantenteelt studenten de unieke kans om een masterclass bij te wonen op Hoeve Lotmeer, het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk. Klaas staat bekend om zijn inzet voor duurzaam en toekomstgericht boeren. Een van zijn prominente projecten is Zoetwater Boeren.

Project Zoetwater Boeren
Het project Zoetwater Boeren zet in op een holistisch duurzaam watersysteem. Dit omvat het volledige spectrum van wateraanbod, -opslag, -vraag en -gift tot waterkwaliteit. Het doel is om een systeem te creëren dat boeren helpt zelfvoorzienend te worden in zoetwater: opslaan tijdens natte periode en inzetten tijdens droge maanden.

Masterclass: leren van de pionier
Tijdens de masterclass kregen de studenten een diepgaand inzicht in de toepassingen en resultaten na twee jaar van het project Zoetwater Boeren. Ze zagen met eigen ogen de innovaties en kregen praktische handvatten aangereikt om deze zelf toe te passen. De masterclass bestond uit verschillende informatiepunten waar kennis en demonstraties werden gegeven:

  • Drainage en Sturing door Deltares: Studenten leerden over de optimale inrichting en sturing van water om zelfvoorzienend te worden in zoetwateropslag. Ze volgden de route van het oogsten, sturen en opslaan van water. Het systeem zorgt voor voldoende zoetwater voor druppelirrigatie tijdens droge maanden.
  • Zuiveren door Deltares: Hier werd uitgelegd hoe waterkwaliteit voldoende kan worden geborgd. De voorzuivering met zand, actiefkool en UV en het houtsnipperfilter voor veilig opslaan van water in de ondergrond en het lozen van overtollig water werden besproken. Bij de meetbalie konden studenten hun eigen meegebrachte water en bodem zelf op kwaliteit meten.
  • Irrigeren door de WUR: Dit punt behandelde de optimalisatie van irrigatie met sensoren, satellieten en modellen. Studenten leerden over de interactie tussen deze technologieën en kregen handvatten aangereikt om dit in te kunnen zetten. 
  • Agronomie door Vertify: Hier werd de mineralenkringloop besproken en de effecten hiervan op gewas, bodem en nutriënten. Via een bemonsteringsmethode werd getoond wat de rol van de bodem is voor de water- en nutriëntenvoorziening. 
  • Fertigeren door Agrifirm: Het laatste punt liet zien hoe optimaal te fertigeren en te sturen op gewasbehoeftes. Studenten kregen inzicht in fertigatieconcepten voor optimale bemesting en een hoger teeltrendement. Dit omvatte een samenspel van technieken, meststoffen, water, sensoren, onderzoekdata en kennis.

Inspiratie en toekomstgericht denken
Deze masterclass bood de plantenteelt studenten een waardevolle kans om te leren van een pionier op het gebied van duurzame landbouw. Klaas Schenk en de partners uit het project Zoetwater Boeren hebben de studenten geïnspireerd om na te denken over innovatieve en duurzame manieren om toekomstige landbouwpraktijken te verbeteren. De opgedane kennis en inzichten zullen hen helpen om een duurzamere toekomst in de landbouw te realiseren.