Vonk-studenten bezoeken Vertify: innovatie in de agrarische sector

Vertify 4

Onlangs heeft een groep van ongeveer 20 eerste- en tweedejaars Vonk-studenten, die worden opgeleid tot akkerbouwer, groente- of fruitteler, een bezoek gebracht aan Vertify. Vertify is een agrarisch onderzoekscentrum in Nederland, gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek. De organisatie stelt proefvelden en onderzoekkassen beschikbaar en stimuleert, faciliteert en organiseert innovatie binnen de tuin- en akkerbouwsector. 

Opening presentatie door directeur Johan Kos 
De middag begon met een introductie door Johan Kos, directeur van Vertify, die een uitgebreide presentatie gaf over het bedrijf en de diverse onderzoeken die ze uitvoeren voor verschillende belanghebbenden. Vooral bij vollegrondsgroente onderzoeken zijn telers nauw betrokken en vaak zelfs de initiatiefnemers. Deze telers financieren ook mee aan de onderzoeken, wat de betrokkenheid en relevantie van de resultaten vergroot.

Ziektes en plagen in de volhoudbare koolteelt en duurzame bladgewassen
Annemarie vervolgde de presentatie en richtte zich op onderzoeken die specifiek interessant zijn voor de Vonk-studenten. Ze besprak onderzoeken naar ziektes en plagen in duurzame bladgewassen en volhoudbare koolteelt, met de nadruk op groene gewasbescherming en weerbare teeltstrategieën. Annemarie gaf ook een overzicht van veelvoorkomende ziekten en plagen in broccoli, bloemkool, sluitkool en spruitkool. Daarbij werd een voorbeeld laten zien van een spuittechniek toegepast op spruitkool, waarbij de resultaten werden gedeeld. 

Geautomatiseerde insectenmonitoring
Ilse legde vervolgens uit hoe insecten zoals trips en koolgalmug worden gemonitord. Automatisering maakt continue monitoring mogelijk, wat manuele vangplaten niet kunnen bieden. Nieuwe technieken zijn in ontwikkeling die automatisch moeten aangeven wanneer behandeling nodig is, zodat ziektes tijdig kunnen worden aangepakt.

Een voorbeeld hiervan is het I2MS systeem, dat foto's maakt van de koolgalmug en deze herkent met behulp van AI. Het PATS systeem, een ander innovatief voorbeeld, detecteert motten in kassen met behulp van slimme camera's en algoritmes. Dit systeem bestaat uit een LED-module die vliegende motten verlicht en een basisstation met slimme camera's die het aantal motten vastleggen. De detectie vindt plaats in de nacht, wanneer motten het meest actief zijn. De teler krijgt inzicht in de effectiviteit van de maatregelen en kan zo de plaag onder controle houden. 

Rondleiding op de onderzoekspercelen
Na de presentaties werden de studenten buiten rondgeleid langs de verschillende onderzoekspercelen. Hier kregen ze de kans om de eerder besproken systemen voor het monitoren van trips en koolgalmug in actie te zien. Deze praktische demonstratie gaf de studenten een beter begrip van hoe de technologieën in de praktijk worden toegepast en hoe ze bijdragen aan het verbeteren van de teeltstrategieën.

Organisatie en doel bezoek Vertify 
Het bezoek aan Vertify gaf de Vonk-studenten een diepgaand inzicht in de innovatieve onderzoeken en technologieën die bijdragen aan een duurzamere en efficiëntere tuin- en akkerbouw. De combinatie van praktijkgericht onderzoek en geavanceerde monitoringstechnieken toont aan hoe belangrijk en vooruitstrevend het werk van Vertify is voor de toekomst van de agrarische sector.

Deze middag werd georganiseerd door het programma Biodivers Perspectief, wat een inspirerende leeromgeving biedt voor studenten, docenten, ondernemers en andere belanghebbenden om natuurinclusief leren te bevorderen. Door samenwerking tussen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen worden gezamenlijk stappen gezet naar een natuurinclusieve landbouw en een biodiverse leefomgeving.