“Vmbo en mbo leiden samen op: Beter, sneller én leuker!” Betere doorstroom van vmbo naar het mbo dankzij convenant d’Ampte en Vonk

Vonk Hoorn en Tabor College d'Ampte werken samen om een betere doorstroom van vmbo naar mbo te realiseren. Woensdag 3 juli is het officiële convenant voor deze samenwerking ondertekend door Jurgen Holtz, directeur mbo bij Vonk, en door Stef Macke, directeur van Tabor College d'Ampte. 

Leerlingen die het vakcollege Techniek & Ondernemen volgen en leerlingen van de Techmavo kunnen dankzij deze samenwerking in het 4e leerjaar van het vmbo alvast één dag per week les krijgen op het mbo. Het gaat hier om een doorstroom naar de technische mbo-opleidingen Monteur Mobiele Werktuigen en GGI (Groen, Grond & Infra). Els Huitema, adjunct-directeur d’Ampte: “Leerlingen die deze route volgen, kunnen daarna nog heel veel kanten op. Ze kunnen onder andere aan de slag als kraanmachinist in het grondverzet, als monteur voor grote combines in de agrarische sector of als bruggenbouwer in de wegenbouw.” Zo zijn er natuurlijk nog tal van beroepen te noemen voor deze sectoren. En met het huidige tekort aan technisch personeel, staat de arbeidsmarkt te springen om deze vakmensen.

Een van de aanwezigen was Thijmen Borsen, teamcoach Techniek van d’Ampte: “Samen met Vonk en het Talland College (voorheen Horizon College) bieden wij leerlingen van het vakcollege Techniek & Ondernemen en de Techmavo de kans om al in het 4e leerjaar onderdelen van het beroepsgerichte vak te volgen op het mbo en om deel te nemen aan de mbo stage, de zogenaamde BPV (Beroeps Praktijk Vorming). Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om zich goed te oriënteren op de mbo-opleiding en bij definitieve doorstroom kunnen ze versnellen in de opleiding.” 

Gerben Bakker, projectleider bij TechniekPact West-Friesland was ook aanwezig bij de ondertekening van het convenant. Gerben: “De samenwerking tussen Vonk en d'Ampte is versterkt ten gevolge van het TechniekPact in West-Friesland, het samenwerkingsverband dat is opgericht om meer leerlingen enthousiast te maken voor een carrière in techniek. Dankzij het TechniekPact ontstaan er mooie praktische samenwerkingen en versterken we de regio. Daar past dit convenant heel mooi bij.” In navolging van Tabor College d’Ampte zullen ook de andere vmbo scholen in West-Friesland actief benaderd worden in te stappen de de doorlopende leerlijnen. ‘Het verbeteren van de doorstroom van het vmbo naar het technisch mbo is één van de belangrijke doelstellingen van ons programma van Sterk Techniekonderwijs’ aldus Bakker.

Samenwerking groepsfoto

Van links naar rechts
Stef Macke (directeur Tabor College d'Ampte), Thijmen Borsen (d'Ampte), Mike Stins (leerling d'Ampte), Arend-Jan van Splunter (Vonk), Jurgen Holtz (directeur Vonk).