Raad van toezicht

De raad van toezicht is het wettelijk toezichthoudend orgaan van Vonk. De raad ziet erop toe dat het college van bestuur van Vonk zijn werk goed doet, dat geldzaken op orde zijn en we doen wat we zeggen. De raad van toezicht benoemt en beoordeelt de leden van het bestuur, heeft een adviesrol richting het bestuur, kan voor hen een klankbord zijn en moet bepaalde besluiten van het bestuur goedkeuren.

Leden

Eric Lücke

voorzitter

Kees Turnhout

vicevoorzitter

Dé Jansen

lid

Ileen Purperhart

lid

Nico Verduin

lid

Maroes Albers

lid

Yvonne van Saase

lid

Eline Verbeek

trainee

Contact?

Dat kan via onderstaande contactgegevens:

Raad van toezicht
voorzitter: meneer E.J. Lücke
Drechterwaard 10-A
1824 EX Alkmaar
e-mail: rvt@vonknh.nl of  marilyn.stomp@vonknh.nl (secretariaat raad van toezicht)