Practoraat voeding

Practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen

Het practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen is een samenwerking tussen Vonk en Yuverta. In het practoraat onderzoeken docenten, het werkveld en studenten hoe we de voedselketen kunnen verduurzamen.

Over het practoraat
Practoraat voeding

Waarom een practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen?

Eiwittransitie, voedselverspilling, digitalisering en robotisering in de voedingsindustrie, personalised nutrition, korte keten,  reststromen, gezonde en/of duurzame voeding, 3D foodprinting, duurzame verpakkingen, voeding in de zorg, minder vlees en meer plantaardig eten. Er is binnen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid, provincies en gemeenten veel gaande om de voedselketen te verduurzamen. En dat is nodig want willen we in de toekomst voldoende, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde leefomgeving garanderen, dan vergt dat grote aanpassingen in ons voedselsysteem. Er is een andere manier nodig van produceren en consumeren; een omslag naar een duurzaam voedselsysteem. Het is belangrijk dat we studenten opleiden die kennis hebben van deze ontwikkelingen, zich bewust zijn van de noodzaak om te verduurzamen en weten welke mogelijkheden hiervoor bestaan. In het practoraat onderzoeken studenten, docenten en bedrijven hoe we de voedselketen kunnen verduurzamen. Een onderzoekende houding is een belangrijke vaardigheid  die we in dit practoraat willen stimuleren, zowel bij de student als bij de docent.

Practoraat voeding

Thema’s:

Het practoraat verhoudt zich tot de voedselketen in brede zin. De focus ligt op de volgende thema’s: innovaties in de voedingsindustrie, de regionale korte keten en hoe kunnen we de consument gezonder en duurzamer laten eten. Daarnaast wil het practoraat onderzoeken hoe de beroepen in de voedselketen zich ontwikkelen: is er behoefte aan nieuwe functies en/of profielen? Waar moeten de studenten nog beter in geschoold worden? De uitkomsten kunnen we gebruiken om keuzes te maken voor aangepaste opleidingsprofielen en opleidingsaanbod.

Kenniskring:

Naast de practor zijn docent-onderzoekers, studenten, lectoren en regionale bedrijven/instellingen actief in het practoraat. Het practoraat is een plaats waar kennis wordt opgehaald, nieuwe kennis wordt ontwikkeld en gezocht wordt naar onderwijsvernieuwing, waardoor de innovaties een plek krijgen in het onderwijs. Ontwikkeling van docenten speelt een centrale rol in het practoraat. Dat moet leiden tot het stimuleren van een onderzoekende houding, waarbij nieuwe kennis en vaardigheden ter verrijking van het onderwijs worden ontwikkeld, zodat sneller kan worden ingespeeld op veranderingen.

Practoraat voeding

Meerwaarde:

Met het practoraat willen we er voor zorgen dat de student beter beroepsbekwaam is en een beter beroepsperspectief heeft,  docenten professionaliseren in hun vakgebied en de meerwaarde voor het werkveld is dat het onderwijs beter aansluit bij de ontwikkelingen in de praktijk. 

De mensen van het practoraat

Voor Vonk zijn Rian Schelvis en Cock Smit betrokken als docenten. Rian en Cock zijn docenten voeding bij het mbo voeding. Bertine Philipsen is practor en zal het practoraat coördineren voor zowel Vonk als Yuverta. Bertine is voedingskundige en heeft hiervoor jarenlang in de voedingsmiddelenindustrie gewerkt binnen research & development, communicatie en consumentenservice. 

Neem voor meer informatie contact op met

practoraat.voeding@clusius.nl